مهندسین کشاورزی بیمه شدند

رئیس نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران گفت: بر اساس توافق نظام مهندسی استان تهران و سازمان بیمه تامین اجتماعی، مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شدند.

به گزارش اگری پرس؛

علیرضا بزرگی با اشاره به برقراری بیمه تامین اجتماعی برای مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی برای اولین بار در کشور اظهار کرد: بیمه تامین اجتماعی موضوعات مهمی از نیاز مهندسان کشاورزی را تامین می‌کند که این قشر همانند هنرمندان، ورزشکاران، خبرنگاران و…  که دغدغه هایی برای این امر داشتند که مشکل آنها با توافق نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و سازمان تامین اجتماعی کشور مرتفع شد.

وی افزود: موضوع بیمه کردن مهندسین کشاورزی پارسال نهایی شد و با فراهم کردن زیرساختهای آن از اردیبهشت ماه سال جاری در استان تهران شروع به کرده است.

رئیس نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران ادامه داد: در سالهای گذشته مهندسین کشاورزی در استان تهران و سایر استانهای کشور بیمه نبودند یا به صورت خویش‌فرمایی بیمه می‌شدند که با همکاری مشترک دو سازمان یاد شده از سال جاری مهندسی کشاورزی نیز می‌توانند بیمه تامین اجتماعی دریافت کنند.

وی با اشاره به مزیت‌های بیمه تامین اجتماعی و تفاوت‌های آن با شکل خویش فرما گفت:  بیمه‌ای که نظام مهندسی کشاورزی استان تهران ارائه می‌دهد شامل از کارافتادگی، خدمات درمانی و بازنشستگی است و برخلاف بیمه های خویش‌فرمایی سابقه کار مرتبط در این شغل محاسبه می‌شود.

بزرگی با اشاره به مزایایی سابقه مرتبط افزود:  سابقه مرتبط در رتبه‌بندی و فعالیتهای آتی مهندسان کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس کارفرما نظام مهندسی بوده و براساس شماره کارگاه آن مهندسان بیمه می‌شوند.

وی اظهار داشت: انتخاب میزان دستمزد در رویه بیمه خویش‌فرمایی وجود ندارد و براساس حداقل دستمزد حساب می‌شود اما در بیمه‌ای که در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ارائه می‌شود افراد می‌توانند میزان دستمزد خود راتعیین کنند که این امر در بازنشستگی آنها تاثیرگذار است.

وی با اشاره به بهبود شرایط درمانی در این نوع بیمه ویژه مهندسان کشاورزی گفت: در بیمه‌های خویش‌فرمایی برای درمان افراد ۳۰ درصد فرانشیز کسر می‌شود اما در بیمه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران همانند سایر بیمه‌های اجباری هزینه‌ای بابت فرانشیز کسر نمی‌شود.

رئیس نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران  افزود: در این بیمه همچنین برخلاف رویه معمول بیمه شدگان خویش‌فرما هزینه جداگانه‌ای برای صدور دفترچه بیمه شده و افراد تحت تکفل  او دریافت نمی‌شود.

وی با اشاره به مدارک مورد نیاز متقاضیان برای دریافت بیمه تامین اجتماعی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: کارت عضویت معتبر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، پروانه اشتغال معتبر از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ۴ قطعه عکس پرسنلی  در سایز سه در چهار سانتی متر، یک نسخه اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی و  پایان خدمت(برای آقایان) و افرادی که قبلا سابقه بیمه داشتند باید دفترچه خود را به همراه داشته باشند و به صندوق تعاون رفاه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران واقع در خیابان بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه حافظی – پلاک ۱۵ مراجعه کنند.