معاون وزیر جهاد کشاورزی به آمار دروغ اعتراف کرد

درحالی که روحانی مدعی ۳میلیون تن صادرات گندم است، عباس کشاورز،اما آمارنامه وزارت جهاد خبر از صادرات ۳۱هزار تنی گندم دارد نه ۳میلیون تن. علاوه بر آن اسحاق جهانگیری بیان کرد در سال ۹۵ بیش از ۳ میلیون مازاد گندم داشتیم در حالی که عباس کشاورز،معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تولید گندم به دروغ جهانگیری اعتراف کرد و اعلام کرد و گفت: در سال گذشته سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی تولید شده است که بیش از تقاضای داخلی است که البته در سال گذشته یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن آن به کشور وارد شده است که نباید آن واردات انجام می‌شد.

به گزارش اگری پرس حسن روحانی ، رئیس جمهوردر دومین مناظره تلویزیونی گفت:« خودکفایی در گندم و گازوئیل و خودکفایی در بنزین که به زودی انجام می‌شود. همچنین بهبود زندگی کشاورزان نسبت به گذشته و پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان به جهت خرید گندم و از سوی دیگر راه‌های روستایی که ایجاد شده و برق‌رسانی به روستاها به طوری که اکنون در کل کشور روستای زیر ۱۰ نفر خانواری وجود ندارد که برق نداشته باشند».

روحانی همچنین در گفت وگوی ویژه خبری  با اشاره به خودکفایی در زمینه تولید گندم، خاطرنشان کرد: زمانی ما ۶ میلیون تن گندم وارد می‌کردیم، اما اکنون ۳ میلیون تن صادر می‌کنیم که این نشان از خودکفایی در تولید گندم دارد که به خاطر کار کشاورزان ما بوده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهورو کاندید دیگر دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری  در بیان صحبت های خود پیرامون کشاورزی و تلاش دولت برای تأمین امنیت غذایی مردم را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال ۹۵ بیش از ۳ میلیون مازاد گندم داشتیم.

اما این اظهارات در حالی بیان شد که عباس کشاورز،معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تولید گندم گفت: مصرف سرانه گندم را اگر ملاک قرار دهیم و تولید را نیز با عرضه، واردات و صادرات مقایسه کنیم می‌توان میزان کسری را در هر یک از محصولات کشاورزی اندازه گیری کرد که به فرمولی به نام تراز غذایی معروف است که البته ساخته دست من نبوده و در همه دنیای فرمول مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بر همین اساس در سال گذشته سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی تولید شده است که بیش از تقاضای داخلی است که البته در سال گذشته یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن آن به کشور وارد شده است که نباید آن واردات انجام می‌شد اما اگر این عدد را نیز از سه میلیون تن مازاد تولید گندم کسر کنیم باز هم بیش از یک و نیم میلیون تن گندم مازاد بر تقاضای داخلی تولید شده است.

بنابراین می توان این نتیجه را گرفت در راستای اثبات علمی مبنی بر عدم خودکفایی دولت در تولید گندم در سال ۹۵، دولتی ها ادعای تولید مازاد ۳میلیون تن را پس گرفتند و خوش بینانه اعلام کردند مازاد تولید ۱٫۵ میلیون تن بوده است.

*میزان صادرات گندم در ۹۵ حدود ۳۱ هزار تن هست نه ۳ میلیون تن

خودکفایی در جایی معنای واقعی خود را پیدا می کند که ما واردات نداشته باشیم. مطابق نیاز کشوردر سال۹۵ می بایست ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید گندم می داشتیم تا به خودکفایی برسیم. این درحالی مطابق آمار تولید بر گرفته از آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی  در سال ۹۵ نزدیک به  ۱٫۵ میلیون تن واردات گندم داشته ایم.

محاسبه دولت یازدهم برای رسیدن به خودکفایی با لحاظ کردن ۱٫۵ میلیون تن واردات گندم است. یعنی دولتی ها ۱٫۵میلیون تن واردت گندم را با آمار تولید داخل محاسبه می کنند و خودکفایی گندم را اعلام کرده اند.

از سوی دیگر حسن روحانی میزان صادرات گندم را ۳میلیون تن اعلام کرده است در حالی که مطابق آمارنامه جهاد کشاورزی میزان صادرات واقعی بسیار کمتر از این میزان و ۳۱ هزار تن است.

یعنی حتی اگر بخواهیم بپذیریم که دولتی ها در بحث گندم به صادرات رسیده اند باز هم میزان آن میزانی نبوده است که روحانی اعلام کرده است.