محمدرضا اسکندری، عیسی کلانتری را به مناظره فراخواند

محمدرضا اسکندری، وزیر جهادکشاورزی دولت نهم، عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولتهای سازندگی و اصلاحات را به مناظره حضوری درخصوص الزامات و ظرفیتهای کشاورزی ایران فراخواند.

به گزارش اگری پرس؛ از دیرباز موضوع سطح توانمندی در تولیدات کشاورزی ایران موضوع مناقشه و تقابل میان دو وزیر پیشین در این حوزه بوده است. در حالی که کلانتری به دلیل محدودیتهای موجود، ظرفیت کشاورزی ایران را تنها برای «تأمین غذای ۳۵ میلیون نفر» کافی می‌داند، اسکندری بارها بر ظرفیت این حوزه برای تأمین غذای «حداقل ۳۰۰ میلیون نفر» تأکید کرده است. در پی این تقابل، اسکندری، کلانتری را به مناظره درباره این موضوع فراخواند.