به گزارش اگری پرس، رسول خضری درباره وضعیت محصولات تراریخته درکشور،گفت:ما نباید مدافع تولید محصولات تراریخته درکشور باشیم؛همچنین بدون مطالعه نیز نمی توان در زمینه تولید محصولات  تراریخته ورود کرد.

بی خطری محصولات تراریخته هنوز اثبات نشده است

نماینده مردم سردشت و  پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی خطری محصولات تراریخته بطور صدرصد اثبات نشده است که برای  انسان بی خطر است،ادامه داد:در زمینه محصولات تراریخته  باید پزشکان،کارشناسان کشاورزی و تمام کسانی که با موضوع سلامت تغذیه در ارتباط هستند،باید اظهارنظر کنند تا بتوانیم دراین  زمینه تصمیم گیری مناسبی داشته  باشیم،محصولات تراریخته باید  از  منظر بهداشتی و کشاورزی به طریق  موشکافانه بررسی شوند.

وی بابیان اینکه علم ژنتیک نسبت به علوم طبیعی جدیدتر است،تاکید کرد:عوارض و تاثیرات محصولات تراریخته باید به نحو کارشناسانه ای مورد بررسی قرار گیرد.

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در زمینه محصولات تراریخته  باید سه کمیسیون بهداشت  ودرمان،کشاورزی و صنایع  معادن ورودکنند،گفت:تا سال۲۰۲۵ آمریکا  پیش بینی کرده که محصولاتی که  با مهندسی ژنتیکی تولید می شوند،آمار سرطان  را افزایش  می دهند.

منبع: خانه ملت