به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، عبدالمهدی بخشنده با تاکید بر این که قیمت فروش گندم خبازی ها در سال ۹۵ افزایشی نداشته، خاطرنشان کرد: گندم خبازی ها همانند سال قبل به قیمت ۶۵۵۰ ریال توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران عرضه می شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم در پنج استان کشور، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۶ میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره سازی شده که این میزان در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است.

وی تصریح کرد: با اقدامات فنی و حمایتی صورت گرفته از کشاورزان، پیش بینی می شود، امسال بیش از ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید و بیشتر از ۹ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی هرگونه افزایش قیمت گندم خبازی ها و به تبع آن گرانی نان را تکذیب کرد و گفت: قیمت گندم خبازی امسال هم به قیمت سال ۹۴ یعنی ۶۵۵۰ ریال تحویل می‌شود.