فناوران ایرانی پلتفرم یکپارچه هوشمندسازی کشاورزی ساختند

محمدرضا سرکاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی با اشاره به راه اندازی یک پلتفرم یکپارچه هوشمندسازی کشاورزی اظهار کرد: در این پلتفرم کلیه سامانه های تولید محصول یعنی مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت هوشمند یکپارچه شده است. این فعال فناور با اشاره به اینکه این پلتفرم دارای نوتیفکیشن یا هشدار […]

محمدرضا سرکاری عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی با اشاره به راه اندازی یک پلتفرم یکپارچه هوشمندسازی کشاورزی اظهار کرد: در این پلتفرم کلیه سامانه های تولید محصول یعنی مراحل کاشت، داشت و برداشت به صورت هوشمند یکپارچه شده است.

این فعال فناور با اشاره به اینکه این پلتفرم دارای نوتیفکیشن یا هشدار آفت، سرما یا گرما زدگی و باد و باران به کاربران و کشاورزان است، افزود: کشاورزان با استفاده از این سامانه هوشمند، می توانند آبیاری را از راه دور قطع یا وصل کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر در مراحل اولیه توسعه این پلتفرم قرار داریم و با معاونت زراعت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی قراردادهایی را منعقد کرده ایم و در همین راستا قرار است یک میلیون هکتار اراضی داخل کشور را با استفاده از این پلتفرم به صورت هوشمند مدیریت کنیم.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی از برنامه این شرکت دانش بنیان برای صادرات به کشورهای همسایه ایران خبر داد و درباره ارزش مالی این محصول گفت: نمونه های خارجی زیر ٣ تا ۴ هزار یورو نیست ولی ما تقریبا زیر هزار یورو قیمت گذاری کرده ایم و در واقع این پلتفرم ایرانی یک سوم تا یک چهارم نمونه خارجی است.

وی صرفه جویی در مصرف نهاده ها، بذر، آب، کود، سم و آب مجازی را از دیگر مزایای این پلتفرم هوشمند عنوان کرد و گفت: در کشاورزی تلفات و ضایعاتی که از محصول به وجود می اید، آب مجازی اطلاق می شود چرا که آب برای این محصول مصرف شده و تلفات محصول به معنای هدررفت آب است.