یک میلیون نهال در کابل کاشته خواهد شد

یک میلیون اصله درخت غیر مثمر در کابل توسط مردم و مسئولین کشور افغانستان کاشته خواهد شد.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری پژواک، کاظم همایون ريیس حفاظت از محيط زيست افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت قرار است يک ميليون نهال در مناطق مختلف شهر کابل کاشته شود.

نسرین صبری رییس فضای سبز کابل گفت حدود ٥٠٠ هزار نهال غيرمثمر در روز ۱۵ اسفند  از سوى شهداری کابل و حدود ٥٠٠ هزار نهال غيرمثمر ازسوى ديگرنهادها درشهرکابل کاشته خواهد شد.

به گفته وى، يک ميليون نهال يادشده از سوى شهداری و وزارت کشاورزی افغانستان تهيه مى شود.

خانم صبرى، بى توجهى مردم درمقابل نهال هاى کاشته شده و قطع آن ازسوى مردم را مشکل عمده خواند و افزود که در بهار گذشته نيز يک ميليون نهال درنواحى مختلف شهرکابل کاشته شده بود که میزاان زیادی از  آن ها ضايع شده است.

او درحالى که مى گفت نهال نقش عمده در سرسبزى و حفظ محيط زيست دارد، از مردم خواست که نهال هاى کاشته شده را قطع نکنند .

ريیس اداره حفاظت از محيط زيست نيز قطع درختان و از بين بردن مناظر سبز درکشور  افغانستان و به خصوص  شهرکابل را نگران کننده خواند و گفت که درختان، نه تنها باعث سرسبزى و زيبايى طبعيت مى شوند، بلکه باعث تصفيه هوا نيز مى گردد.

 او نيز از مردم خواست که نهال کاشته شده را قطع نکنند و در حفاظت از درختان کوشا باشند.

اين درحالى است که دين مبين اسلام نيز برنهال کاری و اهميت آن تاکيد کرده است.

قاضى محمد حسن حقيار يکی از عالمان دينى گفت که در چندين قسمت قرآن مجيد، برنهال کاری و اهميت آن تاکيد شده و به مسلمان امر شده است که نهال بکارند.

وى افزود که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دراين زمينه چنين فرموده اند: “كسى که درختى بنشاند و به ثمر بنشيند، خدا به اندازه اى كه ميوه از آن فراهم آيد، به او پاداش مى دهد.”

همچنان به گفته وى، رسول الله (ص) فرموده است: “درخت براى انسان آفريده شده، او مکلف است که  درخت بنشاند، به آن آب دهد و ازآن حفاظت کند.