فاسد شدن پرتقال شب عید در انبارها

به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز ۹۵، چندین تن پرتقال مازاد بر مصرف در انبارها فاسد شدند.

به گزارش اگری پرس به نقل از دانا؛ به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز ۹۵، چندین تن پرتقال مازاد بر مصرف در انبارها فاسد شدند. با اتمام تعطیلات نوروزی و کاهش فروش میوه در بازار، بخش عمده ای از این پرتقال‌ها در انبارها باقی ماند و نبود امکانات مناسب برای نگهداری از محصولات موجب شد تا مقدار قابل توجهی از این پرتقال‌ها خراب شوند.