عدم اعطای تسهیلات بانکی ؛ مشکل کشاورزان است / پروانه کسب پفک فروشی را برای ضمانت می پذیرند اما پروانه کشاورز را نه !

علی کرمی رییس نظام صنفی کشاورزی بوشهر گفت:با توجه به رشد خوبی که بخش کشاورزی در سال گذشته داشته است انتظار می رفت امسال بیشترین تسهیلات را به بخش کشاورزی بدهند اما تاکنون بر خلاف این موضوع عمل شده است.

به گزارش اگری پرس، علی کرمی، رییس نظام صنفی کشاورزی بوشهر عنوان داشت: قرار بود پروانه نظام صنفی را بعنوان ضمانت بانکی از کشاورزان بپذیرند که آن را هم نمی پذیرند.

وی مهمترین مشکل پیش روی کشاورزان استان را عدم اعطای مطلوب تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: در حالی که اعلام می کنند بیشترین تسهیلات بانکی باید به کشاورزان پرداخت شود اما عملا این موضوع در استان بوشهر اجرا نمی شود.

علی کرمی افزود: با توجه به رشد خوبی که بخش کشاورزی در سال گذشته داشته است انتظار می رفت امسال بیشترین تسهیلات را به بخش کشاورزی بدهند اما تاکنون بر خلاف این موضوع عمل شده است.

وی سختگیری بانک کشاورزی در خصوص وثیقه بانکی را از دیگر مشکلات کشاورزان بوشهری برشمرد و گفت: کشاورزان زمین های زیادی دارند اما سند این زمین ها را بعنوان وثیقه نمی پذیرند و می گویند که حتما باید سند منزل مسکونی باشد و تامین اسناد شهری برای کشاورزان ممکن نیست چرا که کشاورز ساکن روستاست. از طرفی قرار بود پروانه نظام صنفی را بعنوان ضمانت بانکی از کشاورزان بپذیرند که آن را هم نمی پذیرند.

رییس نظام صنفی کشاورزی بوشهر افزود: در حال حاضر پروانه کسب یک مغازه پفک فروشی را بعنوان ضمانت بانکی می پذیرند اما پروانه کسب کشاورز که بعضا صدها هکتار زمین و چاه دارد را بانک بعنوان وثیقه نمی پذیرد. همین موضوع باعث شده کشاورزان استقبال خوبی از نظام صنفی کشاورزی نکنند. کشاورز می گوید نظام صنفی کاری برای ما کشاورزان نکرده و باید خدمتی از نظام صنفی ببینیم تا عضو آن شویم.

کرمی در پایان گفت: در گذشته توزیع نهاده های کشاورزی بعهده جهاد کشاورزی بود اما اکنون توزیع این نهاده ها آزاد شده و کشاورزان نهاده خود را آزاد می خرند و از سویی در بسیاری از فصول سال، محصول کشاورزان روی زمین می ماند و خریدار ندارد و کشاورزان مورد حمایت قرار نمی گیرند.

منبع:دهقان نیوز