صرفه‌جویی ۳۰ درصدی آب تا افق ۱۴۰۴

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از برنامه صرفه‌جویی ۳۰ درصدی مصرف آب تا افق سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری در کشاورزی باید با جهت گیری توسعه پایدار باشد.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی این بسته فنی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی را شامل شش سرفصل از جمله تغییر شیوه فصول کاشت برخی محصولات برشمرد و افزود :«در این راستا از کشت گلخانه ای حمایت می کنیم؛ همچنین فصول دیگر این بسته شامل استفاده از مواد ژنتیکی، حمایت از محصولات بر مبنای مزیت بهره وری از آب و بهبود عملیات زراعی است.»

وی ادامه داد: «این موارد از منظر آزمون و خطا بررسی شده و در حد پایلوت مورد عملیات قرار گرفته است؛ بعنوان مثال سال گذشته نمونه های موفقی از آبیاری میکرو برای چغندرقند و سبزیجات اجرایی شده است.»

معاون امور زراعت وزارت کشاورزی خاطرنشان کرد: «پیش بینی می کنیم در افق ۱۴۰۴ زمین زراعی جدیدی به کشور اضافه نخواهد شد؛ بنابراین تمرکز ما مبتنی بر سطح زیرکشت نیست.»

کشاورز توجه وزارتخانه مطبوع اش در افق ۱۴۰۴ را مبنی بر افزایش عملکرد بهره وری عنوان کرد و افزود: «اگر موجبات حمایت های دولتی فراهم شود و بتوانیم تکنولوژی کاربردی را به کشاورزان معرفی کنیم، صرفه جویی ۳۰ درصدی آب دور از انتظار نیست.»

وی اجرای این بسته را بر عهده وزارت کشاورزی دانست و افزود: «نخستین برنامه ما انتقال تکنولوژی و افزایش این توان است؛ در این راستا با همکاران بخش تحقیقات و سایر کشورها مذاکراتی را مطرح و مبانی را پایه گذاری کرده ایم.»

معاون امور زراعت وزیر کشاورزی این برنامه ریزی ها را مبتنی بر افزایش بذرهای جدید خواند و ادامه داد: «دومین گام آشنا سازی کشاورزان با طرح های پایلوت است که در خراسان، فارس و خوزستان آغاز شده است.»

کشاورز گفت: «در مناطقی کشت پاییزه چغندرقند را شاهد بودیم که در استان گلستان توسعه مناسبی داشته؛ در این راستا معتقدم راه حل برون رفت از بحران آب کشور مبتنی بر مدیریت مصرف است.»

وی توسعه پایدار را مبتنی بر سرمایه گذاری و ایجاد جذابیت هایی در جهت مزیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: «توسعه بایستی مورد حمایت قرار گیرد تا با قوت این برنامه را پیش بریم؛ دوستان تحقیقاتی و موسسات نیز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند و سرمایه گذاری ارزان برای کشاورزان فراهم آید.»

کشاورز در این راستا بر لزوم منطقی شدن انتظارات از بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود :«در کشور از تکنولوژی مناسبی برخوردار هستیم؛ اما بدلیل عدم تقاضا متوقف شده اند؛ پیش از این باوری مبنی بر کم آبی وجود نداشت؛ بنابراین بسیاری از تکنولوژی های گذشته به توسعه تبدیل نشده است.»

معاون وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد: «در این راستا سرمایه گذاری بسیار اثرگذار است؛ اما معتقدم تقاضا و مهم تر از همه ایجاد وفاق ملی بیشترین شرط کار است.»

وی کشاورزان را نخستین متضرران کاهش پایداری دانست و گفت: «هم اینک در جهت پایداری بخش کشاورزی رایزنی می کنیم؛ کشاورزی آسیب های ناپایدار بسیاری دیده است و عملکرد بسیاری از محصولات روندی کاهشی داشته که نشانه خوبی برای کشاورزی کشور نیست.»