به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش گمرک از حجم تجارت خارجی در ۱۰ ماه امسال، بالغ بر ۱۴۷ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۳۴۰ دلار هندوانه تازه، خربزه و همانند آن و پاپایا تازه از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است.

از این میزان صادرات بالغ بر ۱۲۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۷۰ دلار سهم هندوانه و ۲۵ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۷ دلار سهم خربزه و همانند آن و ۴ هزار دلار پاپایای تازه است.

در مجموع بیش از ۶۰۰ هزار تن از این محصولات طی ۱۰ ماه سال جاری صادر شده است.

سال گذشته نیز ۲۳۶ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۹۴۹ دلار با وزنی بالغ ۹۳۸ هزار تن از این محصولات به دیگر کشورها صادر شده است.