شکر همچنان وارد نمی‌شود

وزیر جهادکشاورزی گفت: همچنان وارداتی برای شکر نخواهیم داشت.

IMAGE635338572229901563به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، محمود حجتی با اشاره به اینکه وضع ذخایر کشور خیلی خوب است، گفت: سال گذشته در تولید رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر و ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن چغندر قند برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود.

وی افزود: در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خوبی داشتیم؛ بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید داخل و انباشت شکر در انبارها از سال‌های گذشته در مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش جدید برای واردات شکر جلوگیری شد.

وزیر جهادکشاورزی اظهارداشت: آنچه که در دو ماه نخست پاییز سال گذشته وارد شد؛ مربوط به ثبت سفارش‌های سال ۹۲ بود، بنابراین ۸۰۰ هزار تن شکر وارد شد.

حجتی تأکید کرد: قیمت شکر در بازارهای جهانی کاهش یافته است و چون قیمت این محصول با قیمت نفت ارتباط دارد، شاهد کاهش قیمت شکر بودیم.

وی گفت: برای جلوگیری از واردات شکر از روش تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با قیمت تولید داخل استفاده می شود.

وزیر جهادکشاورزی افزود: قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا کارخانجات فراوری ضرر نکنند.

حجتی اظهارداشت:: وزارت جهادکشاورزی به صورت دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش می کند تا قیمت آن از قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد.

به گفته وی، هم اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب است، ضمن اینکه سال گذشته ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن در بخش شکر تراز منفی داشتیم.