شورای راهبری مصرف کود در وزارت جهادکشاورزی تشکیل شد

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: شورای راهبردی مصرف کود به منظور جلوگیری از توزیع کودهای تقلبی و بی کیفیت در معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده است.

به گزارش  اگری پرس و به نقل از خبرگزاری ایرنا، «علیرضا ولی» روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های کشور در جمع خبرنگاران در ساری افزود: در این شورا آیین نامه ای تدوین شده است که بر اساس آن هرگونه توزیع کود بر اساس تایید این شورا صورت می گیرد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (وابسته به جهادکشاورزی) افزود: به نظر می رسد هنوز توزیع کودهای بی اثر و بی کیفیت که در تغذیه گیاهان تاثیری ندارند، به صورت قاچاق در بخش کشاورزی توزیع و مصرف می شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تفاهمنامه هایی که با انجمن کودهای عالی و زیستی منعقد شده است، مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی کاهش یابد.

ولی نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود را سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: از این میزان سالانه ۷۵۰ هزار تن کود فسفات وارد کشور می شود و میزان تولید داخلی آن تنها ۵۰ هزار تن در سال است.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیاز کشور به کود فسفات را ۸۰۰ هزار تن برآورد کرد و اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی با تامین اعتبار از محل صندوق توسعه ملی آماده حمایت از تولید کنندگان داخلی کود فسفات است.

وی یاد آور شد: سالانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن کود ازته در داخل کشور تولید می شود که از این مقدار ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن مصرف و بقیه صادر می شود.

ولی با اشاره به این که در سال جاری ۲۵ هزار تن کود پتاس وارد کشور شده است، اظهار داشت: با توجه به این که تولید این نوع کود در دنیا بسیار اندک است، تمام کود پتاس مورد نیاز کشاورزی کشور از کشورهای اروپایی تامین می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اهمیت تولید انواع بذر اشاره کرد و گفت: سالانه از حدود ۳۵۰ هزار تن بذر مورد نیاز کشاورزی کشور ۱۰۰ هزار تن در این شرکت تهیه و توزیع می شود.