شریعتمداری وزارت جهاد کشاورزی را به بی‌کفایتی متهم کرد

وزیر صنعت گفت: در حال فشار آوردن به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که مرغ مازاد مرغداران را به‌موقع خریداری کند اما به‌دلیل بی‌کفایتی این مهم روی نداده است.

به گزارش اگری پرس؛

محمد شریعتمداری روز گذشته در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گلایه‌های ۲ مرغدار حاضر در این نشست، درباره قیمت پایین این محصول در بازار مصرف، با ابراز اظهارات تندی به وزارت جهاد کشاورزی، این دستگاه دولتی را به بی‌کفایتی متهم و اظهار کرد: در حال فشار آوردن به وزارت جهاد کشاورزی هستیم که مرغ مازاد مرغداران را به‌موقع خریداری کند اما به‌دلیل بی‌کفایتی این مهم روی نداده است.

بنابراین گزارش، شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت خرید مرغ مازاد مرغداران، در زمان کاهش قیمت این محصول در بازار را به‌عهده دارد. این مسئولیت و حتی این شرکت قبل از اجرای قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در اختیار وزارت صنعت و بازرگانی سابق بود.

با توجه به رویکردی که شریعتمداری در موضوع بازرگانی داخلی دارد باید در ماه‌های آینده تقابل‌های آشکار و پنهانی میان دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در مورد امور مربوط به “بازرگانی داخلی” را شاهد باشیم.