شبکه های تعاونی های روستایی درحاشیه قرار گرفته اند

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:شبکه های تعاونی روستایی در گذشته اثر گذار و فعال تر بودند اما اکنون در حاشیه قرار گرفته اند و ضروری است نقش موثر و فعال تری داشته باشند.

به گزارش اگری پرس و به نقل از ایرنا «حسین صفایی» چهارشنبه در گردهمایی روسای اداره های تعاون روستایی استان های جنوبی ایران در شیراز افزود: سالانه ۱۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود اما حدود ۱۰ درصد از آن از طریق شبکه های تعاونی توزیع می شود.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اضافه کرد:این مهم بیانگر فاصله تعاونی ها از ماموریت اصلی تا عمل است که باید از سوی کارشناسان و صاحبنظران بررسی و ارزیابی شود.

صفایی اظهار کرد: اگرچه تعاونی های روستایی گسترده ترین و منظم ترین شبکه را در اختیار دارند اما در طول دوران دگرگونی و تغییری نداشته اند.

این مقام مسوول گفت:این شبکه ها باید بین ۶۰ تا ۷۰ درصد نهاده های کشاورزی را تهیه و در اختیار کشاورزان قرار دهند درحالی که تنها موفق به تامین و توزیع ۲۰ درصد از نهاده ها و توزیع در بین کشاورزان می شوند.

صفایی افزود:زیرساخت هایی که در بخش تعاون روستایی ایجاد شده به عنوان سرمایه ماندگار برای بخش کشاورزی به جا می ماند بنابراین ضروری است توان تعاونی ها را با حمایت از کشاورزان ارتقا بخشیم .

وی بیان داشت:همچنین برای ارائه خدمات نوین و با کیفیت تر، شبکه های تعاون روستایی کشور باید با دانش های روز عجین شوند.