شالیزارها از فراز آسمان

عمده کشت برنج کشور در استان‌های شمالی است که در این میان شالیکارهای گلستان و مازندران سهم زیادی در این تولید سالیانه دارند.     منبع: خبرگزاری فارس اخبار مرتبط:

عمده کشت برنج کشور در استان‌های شمالی است که در این میان شالیکارهای گلستان و مازندران سهم زیادی در این تولید سالیانه دارند.

agripress0106

agripress0107

 

agripress0108

 

agripress0109منبع: خبرگزاری فارس