سامانه جامع داده های کشاورزی طراحی و راه اندازی می شود

وزارت جهادکشاورزی مکلف شد با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام کند.

به گزارش اگری پرس به نقل از ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۸/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۴۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:
۱- وزارت جهادکشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام نماید.
۲- مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده های حاصل از سرشماری عمومی دوره ای کشاورزی و سایر سرشماری های موضوعی از قبیل سرشماری دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده به عنوان اطلاعات پایه در سامانه طراحی شده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه داده های مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام نمایند.
۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در سقف اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع داده های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ کرده است.