زنجان رتبه اول صدور اسناد اراضی کشاورزی در کشور را دارد/ باید از الحاق بازار به بخش کشاورزی صیانت کنیم">زنجان رتبه اول صدور اسناد اراضی کشاورزی در کشور را دارد/ باید از الحاق بازار به بخش کشاورزی صیانت کنیم

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که به منظور بازدید از پروژه های بخش کشاورزی به استان زنجان سفر کرده است، شامگاه جمعه در جمع کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اظهار کرد: مردم کاشان و زنجان شباهت های الگویی بسیاری دارند و کشاورزی این استان هوشمند […]

به گزارش خبرنگار ایانا در استان زنجان، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که به منظور بازدید از پروژه های بخش کشاورزی به استان زنجان سفر کرده است، شامگاه جمعه در جمع کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اظهار کرد: مردم کاشان و زنجان شباهت های الگویی بسیاری دارند و کشاورزی این استان هوشمند است.

وی ادامه داد: هیچ کاری در کشور ما با امنیت غذایی قابل رقابت نیست و هیچ اولویتی بالاتر از تامین غذا و امنیت پایدار غذای کشور نیست و این یک نگاه جهانی به مسئله پایداری غذا است.

ساداتی نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از عهده تامین غذا بر آمده است، عنوان کرد: سال ۱۴۰۱ برای ما کار سختی بوده و از اسفند مسئله غذا در جهان بسیار اهمیت یافته است، شروع جنگ اوکراین باعث شد پایداری غذای مردم به دغدغه دولت ها تبدیل شود و جهان را بحران مواجه کرد.

وی افزود: در ایران تا به امروز سفره مردم ایران دچار هیچ کمبودی نشده است، افزایش قیمت ها و تغییر قیمت ها پس از مردمی سازی امری طبیعی است اما وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تامین غذا بود و دخالتی در تغییر قیمت نداشت. مدیریت فراوانی به نحو مطلوب انجام شده و من از کشاورزان و دامداران تشکر می کنم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه گندم نبض کشاورزی کشور است، تصریح کرد: کشاورزی ما در سال ۱۴۰۱ به سمت اقتصادی شدن حرکت کرده که تصمیم بسیار مهمی است؛ گندم نقش محوری دارد و افزایش تراز آن باعث افزایش تراز در باغداری هم می شود.

وی ادامه داد: مرغداران و دامداران پس از مردمی سازی یارانه ها تحت فشار بسیار زیادی قرار گرفتند و همچنان هم از گردنه سخت اقتصادی عبور نکرده اند و باید به صورت ویژه از آنها حمایت شود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه اجرای الگوی کشت یک عملیات فرا دستگاهی است، عنوان کرد: باید در استان کارگروه استانی تشکیل شود و استاندار به عنوان رئیس کارگروه و رئیس جهاد استان دبیر کارگروه محسوب می شوند، در ستاد هم ریاست کارگروه ملی با معاون اول رئیس جمهور است.

وی ادامه داد: اگر اراده برای انجام آن نداشته باشیم باز هم الگوی کشت پس از ۵۰ سال در حد ابلاغیه خواهد ماند، تمام یارانه ها و کمک های فنی و اعتباری را بر روی الگوی کشت اعمال می کنیم و هر سال در ردیف بودجه هم لحاظ خواهیم کرد.

مقام عالی وزارت در زمینه کشاورزی قراردادی خاطرنشان کرد: مدرن ترین ابزار برای حفظ معیشت کشاورز در جهان کشاورزی قراردادی است به خصوص در کشاورزان خرده پا و باید این روش را در تولیدات زراعی و باغی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته استان زنجان رتبه اول صدور اسناد را داشت، ادامه داد: استان زنجان باید اول کشور بماند و صدور سند در استان را به اتمام برساند، باید هویت کشاورز ایرانی را با صدور سند تضمین کنیم و کشاورزان باید بتوانند با سند تک برگ خود تسهیلات دریافت کنند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه حوزه بازار مسئولیت نوپای وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: برای نظارت بر بازار چارت و نیروی جدید نداریم اما از بهتر از وزارت صمت عمل کرده ایم؛ وزارت جهاد کشاورزی پایداری بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بهتر از قبل کنترل کرده است و نه تنها تولید کاهش نیافت بلکه در تولید محصولات کشاورزی و باغی افزایش تولید هم داشته ایم.

وی افزود: بازار جزئی از تولید است لذا باید از بازار صیانت کنیم تا مسئولیت آن در بخش کشاورزی باقی بماند، بازار پس از ۶۰ سال به کشاورزی بازگشته و باید آن را حفظ کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اتحادیه ها گفت: باید امور را به اتحادیه ها بسپارید و در تصمیم گیری از تشکل ها و بخش خصوصی مشورت بگیرید.

وی با بیان اینکه تنها ۳ وزارت خانه در لیست حقوقی دولت بعد از وزارت جهاد کشاورزی هستند، ادامه داد: برای ارتقا حقوقی وزارت خانه پیگیری ها و جلسات بسیاری انجام شده است و باید حمایت ویژه ای از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در کشور شود؛ در حوزه رفاهی باید آنچه در اختیار وزارت خانه است برای کارکنان بسیج کنیم.

ساداتی نژاد ادامه داد: در دوره بعدی بیمه تکمیلی، تمام کارکنان را به صورت یکجا بیمه تکمیلی خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: من به عنوان وزیر وظیفه دارم تمام تلاش خود را در حوزه رفاهی کارکنان وزارت خانه انجام دهم، اعتقاد من این است که کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با دل و جان و جهادی به مردم خدمت می کنند.

مقام عالی وزارت در رابطه با تفویض اختیار به روسای سازمان ها اظهار داشت: تمام اختیار وزیر جهاد کشاورزی به استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تفویض می شود.

وی در خصوص مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در کشور گفت: باید مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود و در برخی از استان ها ساخت مسکن شروع شده است.انتهای پیام