ریزگردها خسارت زیادی به کشاورزان خوزستانی وارد کرده است

یک عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به اینکه برآورد اولیه خسارت ریزگردها به کشاورزی این استان حدود ۹۰۰ میلیارد است گفت: متاسفانه در بیمه مسئله ریزگردها ذکر نشده که محل ضعف بیمه کشاورزی است و این خلاء باید از لحاظ قانونی پیگیری شود.

به گزارش اگری پرس و به نقل از ایسنا سید راضی نوری عنوان کرد: متاسفانه از طریق بیمه کشاورزی نمی توانیم کاری کنیم چرا که ریزگردها پدیده جدیدی است که بیش از ده دوازده سال از پیدایش آن نمی گذرد.

نماینده مردم شوش ادامه داد: ریزگردها خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرده چرا که راه تنفس گیاهان را بسته است، ما جلسه ای با نماینده دولت در استان خوزستان داشتیم و به آن‌ها گفتیم از طریق ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه که حوادث غیر مترقبه را پوشش می دهد خسارت کشاورزان را جبران کند.

او اضافه کرد: مسئله ای که پیش آمده خسارت سنگینی را وارد کرده و کشاورزان ضرر بسیار زیادی دیده اند که باید به آن‌ها کمک کنیم؛ ما از دولت انتظار داریم از تبصره مربوط به حوادث غیرمترقبه به خوزستان کمک کنند و خسارات را جبران کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد: چشم انتظار کشاورزان به مسئولین دولتی است.