رونمایی از کیت تشخیص بیماری بروسلوز در اراک

به گزارش ایانا رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رونمایی کیت تشخیص بیماری بروسلوز در مؤسسه رازی شعبه اراک خبر داد و تصریح کرد: این مؤسسه یا ۹۰ سال پیشینه از نظر تنوع محصولات با بیش از ۷۰ نوع محصول، بزرگ‌ترین مرکز تولید واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک تأمین می‌کند که با این میزان […]

به گزارش ایانا رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رونمایی کیت تشخیص بیماری بروسلوز در مؤسسه رازی شعبه اراک خبر داد و تصریح کرد: این مؤسسه یا ۹۰ سال پیشینه از نظر تنوع محصولات با بیش از ۷۰ نوع محصول، بزرگ‌ترین مرکز تولید واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک تأمین می‌کند که با این میزان تولید، نقش مؤثری در سلامت جامعه ایفا می‌کند.

زند ادامه داد: با توجه به سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی و در راستای تقویت تولیدات، در آینده تعداد ۱۵ محصول مؤسسه رازی به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار خواهد شد.

وی یادآور شد: ساختمان جدید توبرکولین و مالئین در مؤسسه رازی شعبه منطقه مرکزی (اراک) با رعایت استانداردها و تکنولوژی‌های جدید دنیا احداث خواهد شد که گام بزرگی در راستای تولیدات این محصول استراتژیک است.