روسیه مشتری آب پنیر ایران

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به ۲۵۱ تن آب پنير، از کشور صادر شده است.

به گزارش اگری پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به ۲۵۱ تن آب پنير، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات  ۲۵۹,۹۵۰  و ارزش ریالی آن  ۸,۴۲۸,۵۵۸,۹۳۹ بوده است.

 

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ پاكستان ۷۵,۴۴۰ ۲,۵۹۳,۷۹۴,۰۵۵ ۸۰,۰۲۰
۱ پاكستان ۵۰,۰۰۰ ۱,۷۱۸,۴۷۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
۱ آذربايجان ۲,۴۲۵ ۵۵,۰۷۹,۷۲۴ ۱,۶۹۸
۱ ازبكستان ۶۰,۰۰۰ ۲,۰۶۲,۴۲۰,۸۰۰ ۶۳,۶۰۰
۱ افغانستان ۳۰,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۲۶۳,۴۰۰ ۳۱,۸۰۰
۱ تركمنستان ۱۴,۰۰۰ ۴۸۱,۳۷۹,۹۲۰ ۱۴,۸۴۰
۱ فدراسيون روسيه ۲۰,۰۰۰ ۴۸۶,۱۴۹,۰۴۰ ۱۴,۹۹۲

 

انتهای پیام/