به گزارش اگری پرس؛ بر اساس آمار گمرک، در شش ماهه نخست سال بیش از ۲۱۶ هزار تن ورغن پالم به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. این حجم واردات روغن پالم در حالی انجام شده است که میزان واردات این محصول مدت مشابه سال قبل تنها ۱۷۷ هزار تن و ارزش ارزی آن ۱۲۲ میلیون دلار بوده است.

بر این اساس واردات روغن پالم در ظروف ۲۰۰ لیتری با رشد ۳۸ درصدی رو به رو بوده است.

به گزارش تسنیم، روغن خام مورد نیاز کشور از دو منبع سویا( کشورهای برزیل و آرژانتین) و پالم ( کشورهای مالزی و اندونزی) تامین می شود. در حال حاضر سرانه مصرف روغن در ایران به ۲۰ کیلوگرم رسیده که حداقل هفت کیلوگرم بیش از سرانه مصرف جهانی است. مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۳۰ درصد روغن وارداتی کشور می‌تواند از انواع روغن پالم باشد و باتوجه به میزان کل واردات روغن خام آمده به کشور که ٩٥٧ هزار تن بوده و ۴۴٫۵  درصد از این نوع واردات روغن،  پالم اولئین است، هرچند واردات روغن پالم ساخته شده کاهش یافته است.