دو سوم اعضای نظام مهندسی کشاورزی به دنبال کارند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دوم سوم از اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جویای کار هستند.

IMAGE635338572229901563به گزارش اگری پرس و به نقل از خبرگزاری مهر محمود حجتی در همایش روز ملی مهندسی که در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده بود اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قانون ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی تشکیل شد و امروز این سازمان بیش از ۲۰۰ هزار نفر عضو دارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اعضای این سازمان خدمات زیادی را در گوشه و کنار کشور در ارتباط با بخش کشاورزی و اقتصادی انجام دادند و همچنان انجام می دهند. حجتی با بیان اینکه اقدامات مذکور در زمین های فنی، مهندسی، خدمات و مدیریت است، گفت: مشکلاتی در این میان وجود دارد از جمله اینکه دو سوم اعضای این سازمان امروز جویای کار هستند ضمن اینکه مشکلاتی در جهت اجرایی کردن برخی مقررات وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: یکی از مشکلات ما بحث مالکیت، مدیریت، فناوری است. در بخش کشاورزی، مالکیت قابل گسترش نیست بویژه در بخش آب و خاک نمی شود چندان مالکیت را جابجا کرد. وی با بیان اینکه عمده مالکان ما کسانی هستند که از دانش روز کمتر از آنچه لازم است بهره مندند اظهار داشت: باید شیوه ای پیدا کنیم که مالکیت آنها سر جای خود بماند اما ما بتوانیم در انتقال فناوری به مزارع کمک کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکل جدی ما بحث بهره وری از جمله بهره وری در آب است. مالک و صاحب آب و خاک خود کشاورزان هستند اما بهره وری در این زمینه حرف اول را می زند ما باید راهکاری پیدا کنیم و ببینیم چگونه می توانیم با مهارت، دانش و ابزارمان در این عرصه حضور پیدا کنیم.

وی با اشاره به راههای افزایش بهره وری گفت: استفاده از سیستم های نوین آبیاری، توسعه کشت گلخانه ای (در مرحله اول برای سبزی) از جمله سیاست هایی است که ما دنبال می کنیم.