دولت یارانه شکر را نداد؛ کارخانه‌داران پول چغندرکاران را نپرداختند

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برخی چغندرکاران بخشی از مطالبات خود را از سال قبل دریافت نکرده‌اند و کارخانه‌داران دلیل این عدم پرداخت را طلب خود از دولت بابت عدم دریافت یارانه تولید شکر عنوان می‌کنند و مشکلات برگردن کشاورزان خرده پا افتاده است.

به گزارش اگری پرس، نظر افضلی اظهار کرد: چغندر کاران ما  که از سال گذشته محصول خود را به کارخانه‌ها فروخته اند هنوز پول خود را دریافت نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه کارخانه‌های  قند دلیل عدم پرداخت مطالبات خود به چغندر کاران را طلب از دولت عنوان می‌کنند افزود: بر اساس مذاکراتی که با کارخانه‌داران برای رفع این مشکل کشاورزان انجام‌شده است، اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه دولت یارانه تولید شکر ما را پرداخت نکرده است امکان پرداخت مطالبات کشاورزان وجود ندارد.

نظر افضلی گفت: برای رفع این مشکل مشکلات کارخانه‌داران برای پرداخت مطالبات کشاورزان برای نمونه در اقلید دریافت شده است تا به معاون اول رسایت جمهوری ارائه شود و حداقل مشکل کشاورزان خرده‌پا که تحمل طلب خود را ندارند حل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مشکلات مالی این‌چنینی را نباید به گردن کشاورزان انداخت و فشار مضاعفی را بر آنها وارد کرد.

*خسارت کشاورزان بعد از یک سال پرداخت نشده است!!

وی تصریح کرد: در مناطقی از کشور نیز مشاهده‌شده است که کشاورزان با وجود اینکه محصول خود را بیمه کرده‌اند و کارشناسان بیمه خسارت آنها را تأیید کرده اند اما وجهی به آن ها پرداخت نمی شود.

نظر افضلی گفت: این شرایط  باعث شده است که کشاورزان رغبتی برای کشت و کار دوباره نداشته باشند و حتی عنوان می‌کنند که پولی که در ابتدای امر به بیمه پرداخت شده  عودت داده شود که بیمه از بازگرداندن آن نیز خودداری می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: بر اساس روال معمول بیمه باید خسارت کشاورزان را حداکثر تا ۳ ماه بعد از خسارت پرداخت کند اما با وجود گذشت یک سال از حادثه اقدامی صورت نگرفته است.

وی بابیان اینکه برای رفع مشکلات بیمه کشاورزان باید اقداماتی اساسی صورت گیرد افزود: کشاورزانی نیز هستند که اصلاً پولی برای اینکه مزارع خود را بیمه کنند، ندارند و در صورتی که حادثه‌ای برای فعالیت آنها ایجاد شود، زندگی آنها از هم می‌پاشد.

منبع: تسنیم