تامین نقدینگی با سود کم،نیاز اولیه صنایع کشور است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نیمی از واحد‌های مازنداران تعطیل و نیمه تعطیل هستند گفت: درشرایطی که به راحتی نمی‌توان اشتغال جدید ایجاد کرد باید شرایطی فراهم کرد تا اشتغال موجود حفظ شود و از تعطیلی و ورشکستگی واحد‌های موجود جلوگیری شود.

به گزارش اگری پرس، علی محمد شاعری در خصوص تعطیلی کارخانه ۸۳ ساله قند کرج اظهار کرد: وقتی یک کارخانه تعطیل می‌شود، بخش عمده ای از دلایل این تعطیلی نقدینگی است هرچند که در این شرایط درمواردی نیز با مشکلات تامین مواد اولیه مواجه‌اند.

وی افزود: در شرایط رکود و بحران نقدینگی واحد‌ها، دولت باید برنامه‌ای را به مرحله اجرا درآورد که هماهنگ با شرایط رکود باشد و سود‌های بالای بانکی را کاهش دهد و جریمه های بانکی را ببخشد تا این کارخانه ها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

رئیس جدید کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درشرایطی که به راحتی نمی‌توان اشتغال جدید ایجاد کرد، باید شرایطی فراهم کرد تا اشتغال موجود حفظ شود و از تعطیلی و ورشکستگی واحد‌های موجود  جلوگیری شود که نمونه بارز آن کارخانه ارج است.

وی‌ تصریح کرد:وقتی که به سمت رونق اقتصادی در حرکت هستیم، مناسب نیست شرایط و مقررات دوره تحریم را ادامه دهیم اما در حال حاضر مشاهده می‌شود، تمام شرایطی که در ۵ سال گذشته نیز وجود داشته در شرایط فعلی نیز ادامه می یابد. از طرفی نیز بسیاری از واحد‌های موجود تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و با ظرفیت مورد نظر کار نمی‌کنند و کارگران آنها بی کار می‌شوند.

شاعری با بیان اینکه تامین نقدینگی با سود کم نیاز اولیه صنایع کشور است گفت: این که یک بانک به خاطر بدهی ودیعه‌ای که در گرو خود دارد را به مرحله اجرایی بگذارد و اموال صنایع را مصادر کند، پذیرفتنی نیست.

نیمی از واحد‌های مازنداران تعطیل و نیمه تعطیل هستند

این مقام مسئول تاکید کرد: شرکت حفاری شمال نیز اکنون در حال تعدیل بسیاری از کارگران خود است و ۴۰ تا ۵۰ درصد واحد های صنعتی مازندارن تعطیل هستند یا به صورت نیمه تعطیل هستند و با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

وی افزود: در صورتی که کارخانه ای مانند قند کرج به دلیل نداشتن ماده اولیه تعطیل شده باشد باید شرایط و تسهیلات تامین ماده اولیه آنها را فراهم کرد و در صورتی که تامین ماده اولیه آنها امکان پذیر نیست با ارائه تسهیلات لازم باید نسبت به تغییر خط تولید آنها اقدام شود.

شاعری تاکید کرد: وزارت صنعت در شرایط رکود باید بسته ای را برای همه واحد های صنعتی ایجاد کند  تا بتوانند به کار خود ادامه دهند و با کمک مجلس دولت و بانک‌ها راه حلی پیش روی آنها قرار گیرد.

منبع:تسنیم