تشکیل ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی

با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

به گزارش اگری پرس، محمود حجتی در حکمی به علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی ماموریت داد تا نسبت به تشکیل ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

براساس حکم وزیر جهادکشاورزی، این ستاد که با عضویت معاونان امو زراعت، امور باغبانی، امور تولیدات دامی، شیلات، روسای سازمان‌های دامپزشکی و حفظ نباتات، روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های مرتبط(عندالزوم) و مدیران کل دفاتر حراست و بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تشکیل می‌شود، موظف است وضعیت قاچاق محصولات کشاورزی را به طور مستمر رصد کرده و راهکارهای مقابله با آن را از طریق مراجع مسئول پیگیری و نتایج آن را ماهانه به وزیر جهاد کشاورزی گزارش کند.

 

منبع: ایانا