خط مونتاژ تراکتورسازی در بولیوی راه اندازی شود

سفیر بولیوی در ایران با حضور در تبریز و حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: سفر به تبریز و تراکتورسازی در راستای کمسیون مشترک ایران – بولیوی و عملیاتی شدن مفاد تفاهمنامه مشترک دو کشور در این نشست صورت گرفته که یکی از مهمترین نتایج آن راه اندازی خط تولید تراکتور از سوی […]

سفیر بولیوی در ایران با حضور در تبریز و حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: سفر به تبریز و تراکتورسازی در راستای کمسیون مشترک ایران – بولیوی و عملیاتی شدن مفاد تفاهمنامه مشترک دو کشور در این نشست صورت گرفته که یکی از مهمترین نتایج آن راه اندازی خط تولید تراکتور از سوی ایران در بولیوی می باشد.

رومینا پرز با اشاره به موقعیت کشورش و تامین تراکتورهای مورد نیاز کشاورزان از طریق ایتالیا و برزیل تاکید کرد: دولت بولیوی و با محوریت وزارت توسعه روستایی بولیوی، راه اندازی خط مونتاژ تراکتورهای ایران را به جد دنبال می کند و اراده سیاسی برای محقق شدن این مهم کاملا وجود دارد تا جایی که به عنوان نماینده بولیوی برای اجرایی و عملیاتی این امر سفر به تبریز در برنامه قرار گرفته است.

در حال حاضر ۷۰۰ تراکتور ایرانی زمین های کشاورزی بولیوی را شخم می زند

وی از حضور ۷۰۰ تراکتور ساخت تراکتورسازی در مزارع بولیوی خبر داد و افزود: در حال حاضر حجم قابل توجهی از مکانیزاسیون بخش کشاورز بولیوی وابسته به این تراکتورها است که سریعا برای تامین قطعات مورد نیاز این تراکتورها باید اقدام شود.

پرز ضمن کامل دانستن زنجیره تولید و تامین تراکتور در گروه تراکتورسازان، این مجموعه را مایۀ مباهات برای ایران اعلام کرد و گفت: تراکتورسازی و سطح پیشرفتهای موجود در آن حکایت از وجود تکنولوژی با پشتوانه قوی در این واحد صنعتی دارد که باید بخاطر این سیستم به مدیران تراکتورسازی و دولت مردان ایرانی تبریک گفت.

این مقام سیاسی کشور بولیوی تصریح کرد: روابط سیاسی ایران و بولیوی از پیشینه تاریخی و پایداری برخوردار است و برای تعمیم این روابط به سایر بخشها و بخصوص اقتصادی باید تلاش شود که امضای تفاهنامه با ۵ دانشگاه ایران از سوی بولیوی، راه اندازی مرکز همودیالیز ایران در بولیوی، راه اندازی کارخانه تولید لبنیات ایران در بولیوی و … در همین راستا انجام شده است.