خسارت هزار میلیارد ریالی به کشاورزی ایلام در سال گذشته

حوزه های باغبانی، مرغداری ها، زراعت و دیگر زیربخش های کشاورزی نیز به علت ریزگردها بیش از ۱۵ درصد دچار خسارت و زیان ناشی از این پدیده شدند.

به گزارش اگری پرس، سید محمدتراب میری  اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۹۰ درصد حوزه پرورش زنبورعسل به علت هجوم ریزگردها خسارت دید که بیشترین خسارت های وارد شده را این زیربخش کشاورزی متحمل شد.
وی افزود: تغذیه و شهدگیری زنبورها از گیاهان و گل هایی که در معرض جریان ریزگردها قرار گرفته اند موجب اختلال در روند فعالیت طبیعی این حشرات و همچنین گل ها و در نتیجه کاهش کیفی و کمی گل ها و شهد گیاهان و نیز فراورده های تولیدی زنبور عسل می شود.
وی یادآور شد: حوزه های باغبانی، مرغداری ها، زراعت و دیگر زیربخش های کشاورزی نیز به علت ریزگردها بیش از ۱۵ درصد دچار خسارت و زیان ناشی از این پدیده شدند.
میری با بیان اینکه زمان ورود ریزگردها به استان از لحاظ فعالیت های کشاورزی نیز اهمیت دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه باغبانی اگر پدیده ریزگردها همزمان با فصل به گل نشستن درختان باشد باعث بروز اشکال و کاهش کمی و کیفی ثمردهی درختان بارور می شود.
وی گفت: مرغداری ها و احشام نیز موجب اختلال در روند حیات آنها می شود به عنوان مثال ریزگردها با ایجاد مشکل در عمل تولید مثل سقط جنین احشام و تنگی نفس آنها می شود.
وی افزود: از دیگرعلایم ریزگردها افزایش آفات و امراض گیاهی است که علاوه بر کاهش میزان تولید محصولات بر کیفیت آنها نیز تاثیر مستقیم و غیر مستقیم گذاشته است.
بررسی جامع و دقیق تاثیر ریزگردها بر حوزه کشاورزی استان توسط دانشگاه ایلام و واحد تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان در حال انجام است که نتیجه این پژوهش ها تا سال آینده مشخص می شود.
سهم استان ایلام در سال ۹۴ از تعداد روزهای خاک آلود ۷۶ روز بوده و در سال جاری نیز تا کنون ۳۲ روز گرد و غباری را پشت سر گذاشته است.
عمده گرد و غبارهایی که استان ایلام را در بر می گیرد از بیابان های کشورهای سوریه، عراق و بعضا عربستان شکل گرفته و آسمان استان ایلام را تحت تاثیر قرار می دهد.
استان ایلام در فصل های بهار و تابستان شاهد بیشترین حضور گرد و غبار در طول سال است.

 

منبع: دهقان نیوز