خاکستر جنگ بر پیکر کشاورزی سوریه!

کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد سوریه محسوب می‌شود. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد «۴۶ درصد از مردم سوریه برای زندگی وابسته به کشاورزی هستند».طبیعت متنوع و گسترده سوریه از جمله زمین‌های ساحلی و حاصل‌خیز که منجر به ایجاد بخش‌های مختلف کشاورزی شده‌است، این بخش را یکی از مهم‌ترین ستون‌های توسعه اقتصادی سوریه به شمار مبدل کرده‌است.

agripress0060به گزارش اگری پرس کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد سوریه محسوب می‌شود. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد «۴۶ درصد از مردم سوریه برای زندگی وابسته به کشاورزی هستند».طبیعت متنوع و گسترده سوریه از جمله زمین‌های ساحلی و حاصل‌خیز که منجر به ایجاد بخش‌های مختلف کشاورزی شده‌است، این بخش را یکی از مهم‌ترین ستون‌های توسعه اقتصادی سوریه مبدل کرده‌است.

 

میوه و دانه‌های خوراکی علی‌الخصوص گندم که در شمال شرقی سوریه و در شهرهای حسکه و قامشلی کشت می‌شوند، از مهم‌ترین محصولات کشاورزی این کشور است. این دو شهر به همراه مناطقی از جنوب سوریه ومنطقه فرات دارای جایگاه اول از نظر کیفیت و حجم تولید گندم را دارا می‌باشند. در تولید پنبه نیز سوریه جایگاهی در خور توجهی دارد، به طوری که پنبه این کشور از مرغوب‌ترین پنبه‌های جهان محسوب می‌شود. در رده بندی جهانی سوریه در سال ۲۰۰۵ دارای رتبه دهم دنیا در کشت و صادرات این محصول است اما طبق آمار سال ۲۰۱۴ این میزان بسیار کاهش یافته است به طوری که دارای رتبه ۲۳ تولید و ۳۱ صادرات است.

این کشور در سال های اخیر در تولید محصول استراتژیک گندم به خودکفایی رسیده و حتی تبدیل به یکی از صادر کنندگان گندم در منطقه شده بود. اما به دلیل درگیری های این کشور ، ده ها هزار نفر جان خود را از دست داده و صدها هزار نفر دیگر آواره شده اند.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، در گزارشی از کاهش شدید برداشت محصول در سوریه خبر داد و خواستار ارسال کمک فوری به مناطق روستایی و کشاورزان آن کشور شد. کشاورزی نقش محوری در رفع بحران های این کشور دارد. کشاورزی باعث حفظ و احیای امنیت غذایی، اشتغال، رشد اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و انسجام اجتماعی می شود.

در طی جنگ بسیاری از زیرساخت های کشاورزی و آبیاری از جمله کانال های آب رسانی در سوریه آسیب سنگین دیده است.

طبق گزارش سازمان خاربار و کشاورزی، میزان مصیبت مردم سوریه را تکان دهنده توصیف کرده و می افزاید: جنگ توان مردم سوریه را برای مقابله با این وضعیت کاهش داده است.

این گزارش با تاکید بر هزینه بی سابقه جنگ در سوریه برای زیربنای اقتصادی این کشور می افزاید: تخریب زیرساخت ها در همه بخش های تولیدی بسیار گسترده است و هر چقدر این جنگ ادامه پیدا کند به زمان بیشتری برای بازسازی آن نیاز خوهد بود.