حذف عرضه نهاده‌های کشاورزی در بورس کالا در بودجه سال آتی

در بند ج تبصره ۸ در لایحه دولت مقرر شده بود به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده‌های کشاورزی، این نهاده‌ها با قیمت‌های شفاف در بورس کالا عرضه شود و حمایت‌های دولت منوط به رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان از محصولات نهایی صورت پذیرد. این حکم توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است. […]

در بند ج تبصره ۸ در لایحه دولت مقرر شده بود به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده‌های کشاورزی، این نهاده‌ها با قیمت‌های شفاف در بورس کالا عرضه شود و حمایت‌های دولت منوط به رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان از محصولات نهایی صورت پذیرد.

این حکم توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است.

با حذف این حکم امکان اجرای الگوی کشت و اختصاص حمایت‌های دولت از محصولات نهایی کشاورزی سلب خواهد شد و با توجه به عدم پیش‌بینی منابع لازم برای تامین اعتبار نهاده‌های کشاورزی با نرخ یارانه‌ای در لایحه‏، دولت را در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد و منجر به ایجاد فساد و رانت در عرضه و توزیع نهادها خواهد شد.

انتهای پیام/