به گزارش اگری پرس؛ بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در ۶ ماهه نخست سال نشان می‌دهد واردات برنج با رشد قابل توجهی همراه بوده است.  بر این اساس بیش از یک میلیون تن  برنج نیمه سفیده شده یا برنج کامل سفید شده وارد کشور شده که ارزش آن حدود ۹۹۶میلیون دلار می‌باشد.

برنج در حالی در صدر کالاهای وارداتی کشور در نیمه نخست سال قرار گرفته که به لحاظ وزنی ۶درصد و به لحاظ ارزی ۴٫۲ درصد واردات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

گفتنی تا شهریور ماه سال قبل تنها ۵۶۵هزار تن برنج به کشور وارد شد که ارزش آن فقط ۴۷۷ میلیون دلار بود.

به این ترتیب واردات برنج در مقایسه با سال قبل  به لحاظ وزنی ۸۶ درصد و  به لحاظ ارزشی ۱۰۸ درصد رشد داشته است.