جزئیات گرانی‌‌ها در بخش کشاورزی

مرکز آمار ایران گزارش قيمت محصولات و هزينه خدمات کشاورزی سال ۹۴ را منتشر کرد.

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: در سال ۱۳۹۴، در بخش غلات، متوسط قيمت هر كيلو گرم گندم با رشد ۱۱.۱ درصدي نسبت به سال قبل ۱۱۵۳۵ ريال، متوسط قيمت جو با افزايش ۳ درصدي ۸۸۲۲ ريال، متوسط قيمت شلتوك با رشد ۱۱.۷ درصدي ۲۶۴۱۸ ريال و متوسط قيمت ذرت دانه اي با افزايش ۹.۷ درصدي معادل ۹۳۸۳  بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قيمت هر كيلو نخود با ۲۱ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۲۵۱۱۰ ريال و قيمت عدس با رشد ۲۵.۸ درصدي به ۳۶۶۴۹ ريال رسيد.

در بخش دانه هاي روغني، قيمت متوسط هر كيلو آفتابگردان روغني با رشد ۴۲.۱ درصدي نسبت به سال ۹۳ به ۲۵۷۳۴ ريال و قيمت كلزا با افزايش ۱۵.۰ درصدي به ۲۱۶۹۲ ريال بالغ گرديد.

در بخش محصولات ليفي، قيمت متوسط هر كيلو پنبه (وش) ۲۴۴۲۴ ريال بوده است كه افزايشي معادل ۸.۴ درصد نسبت به سال ۹۳ داشته است.

در بخش محصولات جاليزي در سال ۱۳۹۴، متوسط قيمت هر كيلو هندوانه ۳۶۴۲ ریال، خربزه ۵۳۸۲ ریال و خيار ۱۱۳۸۲ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل ۳.۱، ۲۱.۸ و ۱۶.۴ درصد افزايش قيمت داشته است.

در بخش سبزيجات در سال ۱۳۹۴، متوسط قيمت هر كيلو سيب زميني ۵۳۷۲ ریال و هر كيلو پياز ۷۱۵۷ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل ۳۳.۹ و ۷.۴ درصد کاهش داشته ­است. همچنين، متوسط قيمت هر كيلو گوجه فرنگي ۵۴۳۳ و هر كيلو بادمجان ۹۰۴۸ ريال بوده كه به ترتيب ۱۳.۷ و ۲۳.۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌اي، متوسط قيمت هر كيلو يونجه معادل ۸۰۷۷ و قيمت هر كيلو شبدر خشك ۷۱۷۱ ريال بوده كه نسبت به سال قبل ۳ به ترتيب ۲۸.۴ و ۱۹.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت هر كيلو زردآلو به ۳۵۸۶۱ و قيمت هر كيلو هلو به ۲۶۴۰۰ ريال رسيد كه به ترتيب نسبت به سال قبل ۴.۳ درصد كاهش و ۷.۹ درصد افزايش داشته است.

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، متوسط قيمت هر كيلو سيب درختي ۱۲۸۰۸ ريال بوده كه نسبت به سال قبل ۱۵.۰ درصد كاهش داشته و متوسط قيمت انگور به ۱۲۴۵۸ ريال رسيد كه نسبت به سال قبل ۱۳.۹ درصد افزايش داشته است.

در بخش مركبات، متوسط قيمت هر كيلو پرتقال با رشد ۱۶.۸ درصدي و قيمت نارنگي با رشد ۱۷.۲ درصدي نسبت به سال ۹۳ به ترتيب به ۱۴۴۹۶ و ۱۱۱۰۰ ريال رسيد.

 در بخش دامداري سنتي، متوسط قيمت هر كيلو گوسفند و برة زنده معادل ۱۱۰۰۹۰ ریال و هر كيلو گاو پرواري زنده برابر  ۱۱۳۸۸۶ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل ۳.۹ و ۵.۸ درصد افزايش داشته است.

در بخش فرآورده‌هاي دامي سنتي در سال ۱۳۹۴، متوسط قيمت هر كيلوگرم شير گوسفند معادل ۲۹۳۱۸ ريال بوده كه ۲۰.۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته و قيمت هر كيلو شير گاو ۱۱۲۷۳ ريال بوده كه نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد افزايش داشته است.

در بخش هزينه خدمات ماشيني در سال ۹۴، هزينه متوسط شخم هر هكتار زمين زراعي آبي با تراكتور ۱۰۴۸۰۲۳ ریال و هزينة شخم هر هكتار زمين زراعي ديم با تراكتور ۹۹۲۲۸۵ ريال بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل ۷/۷ و ۴۵.۶ درصد افزايش داشته است. به علاوه متوسط هزينة ديسك   هر هكتار زمين زراعي آبي ۷۱۷۳۹۳ ريال و ديسك زمين زراعي ديم ۵۲۳۱۹۲ بوده كه به ترتيب نسبت به سال قبل ۸.۱ و ۱۱.۰ درصد رشد داشته است.

در بخش دستمزد نيروي كار، متوسط دستمزد كارگر ميوه چين مرد ۴۵۳۱۶۹ و دستمزد كارگر ميوه چين زن ۳۲۸۱۸۷ ريال بوده که به ترتيب نسبت به سال قبل ۲۰.۲ و ۸.۱ درصد افزايش داشته است. و نيز متوسط دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غلات مرد در كل كشور ۵۲۱۲۵۳ ريال بوده كه نسبت به سال ۹۳ معادل ۱.۸ درصد رشد نشان ميدهد. همچنين، دستمزد روزانه‌ يك نفر كارگر وجين‌كار و تنك‌كار مرد با ۳۹.۷ درصد افزايش و دستمزد كارگر زن با ۱.۵ درصد رشد نسبت به سال قبل به ترتيب به ارقام ۴۵۶۸۴۴ و ۳۲۳۸۸۶ ریال رسيده است.