تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهاد برای خرید گندم تولید داخل

براساس مصوبه هیات وزیران، بانک مرکزی مکلف شد معادل ۵۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم تولید داخل اختصاص دهد. تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهاد برای خرید گندم تولید داخل

به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، تکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای خرید گندم تولید داخل در سال ۹۵ را ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل، معادل پنجاه و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۲) ریال تسهیلات مطابق جدول ذیل که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، برای خرید گندم تولید داخل خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هم موظف است تسهیلات دریافتی را مطابق زمان بندی جدول مذکور بازپرداخت و وزارت جهادکشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری کند.

در همین حال، قیمت فروش گندم موضوع بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲هـ مورخ ۱۳۹۳.۰۸.۲۶ از ابتدای سال ۱۳۹۵ برای سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم (۰۰۰ر۹) ریال تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۵.۰۱.۱۸ برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.