تولید شکر امسال ۲ برابر می‌شود

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با پیش بینی تولید حدود ۷۵۰ هزار تن چغندرقند پاییزه گفت: این میزان دو برابر سال زراعی قبل است و به همین نسبت، شکر استحصالی هم افزایش خواهد یافت.

به گزارش اگری پرس به نقل از تسنیم؛ علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی با اعلام برداشت حدود ۴۰۰ هزار تن چغندرقند تا به امروز  و تحویل  آن به کارخانجات قند کشور اظهار کرد: برداشت چغندرقند پاییزه سال زراعی ۹۶-۹۵ کماکان ادامه دارد و با توجه به استقبال کشاورزان از این زراعت پر درآمد و از طرفی افزایش عملکرد در واحد سطح و درصد عیار قند پیش بینی می‌شود حدود ۷۵۰ هزار تن چغندرقند پاییزه تحویل کارخانجات قند گردد.

وی افزود: پیش بینی برداشت این میزان چغندر  دو برابر سال زراعی قبل است  و به همین نسبت، شکر استحصالی هم افزایش خواهد یافت.