توصیه‌های ۴ روزه هواشناسی کشاورزی

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی ۴ روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی برای روزهای بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم خردادماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح ذیل ارائه کرد:

استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی تا دوشنبه

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم

انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی ترجیحا در بعد از ظهر

تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی خاک

عملیات آبیاری در زراعت ها و باغات ترجیحا در ساعات خنک روز و حدالامکان شبانه انجام گیرد

مبارزه با نسل اول کرم سیب، کرم خوشه خوار انگور و شته باغات میوه از روز دوشنبه به بعد

مبارزه با کنه گالی در باغات آلو و مبارزه با لب شتری در باغات هلو از روز دوشنبه به بعد

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات میوه از روز دوشنبه به بعد

مبارزه با شته سبز در باغات میوه از روز دوشنبه به بعد

کاهش دور آبیاری باغات با توجه به افزایش دما

ردیابی بیماری زنگ زرد در مزارع غلات و مبارزه در صورت مشاهده با نظریه کارشناسی

رد یابی کرم خراط در باغات به ویژه گردو وزنجره مو در تاکستانها و کنترل در صورت وجود آلودگی

زراعی:

بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سمپاشی با مشورت کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی از روز دوشنبه به بعد

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم

انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره ازجمله چغندر قند، پیاز و سیب زمینی و ذرت

مصرف کود سرک در زراعت های بهاره

دامداری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به روند افزایش دما

زنبورداری:

تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به روند افزایش دما

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به روند افزایش دما

خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندو ها را حداقل سی سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

استان اردبیل:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی تا  روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل تغییرات دمایی

آبیاری، کود دهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات(در مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان)

آبیاری، کود دهی و خاک دهی پای بوته مزارع سیب زمینی در مناطق مرکزی استان

پایش باغات درخصوص بیماری ها وآفات

کود دهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات

زراعی:

بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سم‌پاشی با مشورت کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی و از روز دوشنبه به بعد

آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم

آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندرقند

مبارزه با کک در مزارع چغندر قند از روز دوشنبه به بعد

دامداری:

تنظیم دمای  مرغداری ها و  دامداری ها و انبار ها به دلیل افزایش دما

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سم‌پاشی دام و جایگاه اقدام نمایند

زنبورداری:

انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات

ایجاد سایبان برای کندوها  با توجه به تغییرات دمایی

شیلات:

تنظیم جیره غذائی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها با توجه به روند افزایش دما

استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن ها به دلیل افزایش دما

مبارزه مکانیکی با علف های هرز مزارع نخود بهاره و پاییزه در کرمانشاه

محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز

انجام هرس سبز در باغات انگور در ساعات خنک روز

کشت محصول سیب زمینی با استفاده از بذور اصلاح شده و عاری از بیماری

مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان

زراعی:

مبارزه با پوره سن مضر غلات درنقاط سرد سیر

پایش مزارع چغندرقند از نظر کک چغندرقند وکرم طوقه

ره گیری فعالیت کرمهای ساقه خوار وطوقه بر درمزارع ذرت

آبیاری در ساعات خنک روز جهت جلوگیری از برگ سوزی و شیوع بیماری‌های ریشه

انجام کشت ذرت دانه ای و علوفه ای با استفاده از ارقام مناسب بویژه ارقام زودرس و متوسط رس

دامداری:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور با توجه به روند افزایش دما

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سم‌پاشی دام و جایگاه اقدام نمایند

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندو ها  با توجه به روند افزایش دما

خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل‌ها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندو ها را حداقل سی سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

شیلات:

مدیریت جیره غذایی توسط پرورش دهندگان ماهی

استان مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان از روز دوشنبه به بعد

کنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه‌ها به دلیل نوسامات دمایی

کنترل مکانیکی علف‌های هرز مزارع پیاز از روز دوشنبه به بعد

کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری‌های سبزیجات از روز دوشنبه به بعد

زراعی:

تسریع در عملیات نشاء کاری خصوصاً در مناطق شرقی استان

رعایت تناوب آبیاری در شالیزارها

برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و … سایر سبزیجات

کاشت ذرت، سورگوم، یونجه و پنبه  با توجه به مهیا بودن شرایط جوی و از دوشنبه به بعد

برداشت کلزا در مناطق کوهستانی (با رعایت میزان رطوبت کلزا در زمان برداشت)

استفاده از ریزمغذی‌ها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)

کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز مزارع برنج

کنترل شیمیایی کرم ساقه‌خوار برنج از روز دوشنبه به بعد

دامداری:

سم پاشی محوطه دامداری‌ها به منظور مبارزه با حشرات و مگس‌ها به جهت جلوگیری از بروز بیماری‌های تب برفکی و لمپی‌اسکین (تاول پوستی)

کوچ گله‌های گوسفند در ساعات خنک روز

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز

مرغداری:

تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی

در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز

شیلات:

کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی با توجه به نوسانات دمایی

کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

نصب هواده‌های ترکیبی ایرجت و اسپلش به تعداد دو دستگاه در هر هکتار و روشن کردن آنها در ساعات گرم روز

زنبورداری:

کوچ زنبور عسل به مناطق جنگلی دارای پوشش گیاهی مناسب و استقرار آنها در مکان های مناسب و عدم استقرار در حاشیه جاده‌ها، رودخانه‌ها و کف دره‌ها

ایجاد سایبان برای کندو ها  با توجه به نوسات دمایی

استان گیلان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنج شنبه تا یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

با توجه به پایداری نسبی هوا  باغداران کیوی استان نسبت به حذف میوه های دوقلو در سطح باغات اقدام نمایند.

با توجه به پایداری نسبی هوا  باغداران استان نسبت به یک مرحله محلول پاشی درختان با استفاده از کود های ماکرو اقدام نمایند.

باغداران کیوی با توجه به شرایط آب و هوایی و وضعیت تشکیل میوه درختان نسبت به آبیاری ضروری درختان در طول هفته اقدام نمایند.

باغدارانی که از زمان انجام عملیات پیوند حداقل یک ماه گذشته است نسبت به باز کردن پوشش پلاستیکی اقدام نمایند.

کلیه باغداران نسبت به مبارزه با علف های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت اقدام نمایند

باغدارانی که از سیستم کود آبیاری استفاده میکنند نسبت به اجرای برنامه زمان بندی شده اقدام نمایند.

زراعی:

به دلیل افزایش دما و احتمال آسیب به نشاء، زارعینی که عملیات نشاءکاری را انجام نداده اند هرچه زودتر نسبت به تسریع عملیات نشاءکاری اقدام نمایند.

با توجه به افزایش دمای هوا و عدم وقوع بارندگی طی روزهای آتی، مزارع سیفی کاری و جالیزی که دارای امکانات آبیاری بوده و انتقال نشاء محصولات به زمین اصلی صورت گرفته در صورت مشاهده علایم تنش خشکی و پژمردگی به صورت سبک و سطحی آبیاری شوند.

در اراضی شالیکاری که به مرحله پنجه دهی و وجین رسیده اند قبل از عملیات وجین کودهای سرک اوره و پتاس در مزارع استفاده گردد.

پایش ملخ در شهرستان های رودبار، سیاهکل، املش، رودسر و آستارا  (با توجه به وجود پوره های ملخ)

دام و طیور:

تنظیم دمای  مرغداری ها و  دامداری ها و انبار ها به دلیل افزایش دما

زنبورداری:

ایجاد سایبان برای کندو ها  با توجه به روند افزایش دما

خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیلها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندو ها را حداقل سی سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

شیلات:

به دلیل احتمال افزایش دمای آب به بیش از ۲۸ درجه سانتی گراد، در این زمان از به کار بردن کودهای با ازت بالا نظیر اوره و کود مرغی جدا خودداری کنید.

پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی، شرایط هوایی موجود بهترین زمان برای غذادهی دستی و علوفه دهی می باشد

با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و دمای مناسب آب، در ساعات اولیه صبح نسبت به استفاده از کود های شیمیایی جامد، مایع و با درصد کمتر از کودهای حیوانی استفاده و هواده های مناسب نیز در استخر ها تعبیه گردد.

نوغان داری :

با توجه به نزدیکی به زمان تفریخ تخم نوغان هایی که در روزهای اول دریافت گردیده نسبت، به تغییر رنگ آنها دقت نموده و و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۰ درصد قرار دهند.

نوغان داران با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت روز و کاهش شبانه دمای و افزایش رطوبت در طول شب از کاهش دمای شبانه به کمتر از ۲۵ درجه و رطوبت ۸۰ درصد جلوگیری نمایند.

نوغانداران از انجام هرگونه عملیات هرس درختان توت خودداری نمایند.

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی تا روز سه شنبه  به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی

آبیاری سبک باغات در صبح زود و هنگام عصر جهت جلوگیری از تنش خشکی

مبارزه بیولوژیک جهت کنترل آفت کرم میوه خوار گوجه فرنگی از روز سه شنبه به بعد

پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری ها

در صورت لزوم سم پاشی درختان مرکبات  جهت مبارزه با آفات بالشتک مرکبات از روز سه شنبه به بعد

زراعی:

خودداری از کشت بی رویه شالی با توجه به پیش بینی افزایش دما و کاهش بارش در نیمه دوم خردادماه و تیر

خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی

از انبار کردن  بذر در محوطه باز خودداری گردد و محوطه انبار قبل از خرید ضدعفونی شود.

مبارزه با علف های هرز شالی با مشورت با کارشناسان در صورت انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی

مبارزه با علف های هرز انگل (گل جالیز) در مزارع کلزا پس از برداشت با روش های توصیه شده توسط کارشناسان

آبیاری مزارع بهاره پنبه با توجه به عدم بارش مناسب د رماه جاری

کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت

دام و طیور:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش دما

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سمپاشی دام و جایگاه اقدام کنند

زنبورداری:

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی های زنبورعسل

خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیلها و  مسیر بادهای شدید و طوفان

کندوها را حداقل سی سانتی متر بلند تر از سطح زمین و آفتاب گیر و دور دست کودکان قرار دهید

استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات پایانی روز به دلیل وزش باد  و افزایش دما

راه اندازی و کنترل سیستم های سرمایش در سالن های تولیدی (گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ) با توجه به روند افزایش دما

کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز

مبارزه با علف های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات  خنک و آرام روز

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به روند افزایش دما

آبیاری  باغات در ساعات خنک روز

زراعی:

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو با توجه به پیش بینی افزایش دما و استفاده از آخرین فرصت ها برای کنترل سن غلات

انجام سم‌پاشی‌ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته ها و علف های هرز

انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو

تنظیم دور آبیاری با توجه به بالا بودن دما و وزش باد شدید و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق  گیاه

کاشت ذرت واریته های میان و زود رس

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دمای هوا

ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات گرم روز

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سم‌پاشی دام و جایگاه اقدام نمایند

زنبورداری:

محافظت از کندو ها با توجه به با توجه به افزایش دمای هوا

استان های اصفهان و یزد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما

استفاده از مالچ وترکیبات آلی درباغات باتوجه به روند افزایش دما جهت کاهش مصرف آب

تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دما

محلول پاشی در باغات پسته در ساعات اولیه و آرام روز

خودداری از انجام پیوند در ساعات گرم روز

جمع آوری و انهدام میوه های آلوده به آفت مگس مدیترانه ای

ردیابی آفت سن پسته با تله های نوری یا روغنی  و مبارزه با آفت سن پسته

کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی

زراعی:

با توجه به افزایش دمای هوا، آماده سازی زمین و کشت سریع تر ذرت در مناطق گرمسیر

کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت

کاشت ارزن بعد از برداشت گندم و جو

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما

جهت کاهش استرس گرمایی به دام های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها قرار گیرد.

استفاده از سیستم های خنک کننده به خصوص برای دام های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)

زنبورداری:

ایجاد سایه بان بر روی کندو ها

شیلات:

با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمابی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به بازکردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم با توجه به پیش بینی وزش باد

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما

در صورت لزوم مبارزه با سفیدک انگور از دوشنبه به بعد

مبارزه با علف های هرز از دوشنبه به بعد

تغذیه باغات به خصوص تاکستان ها در شرایط مساعد و از دوشنبه به بعد

زراعی:

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو و از دوشنبه به بعد

انجام سم‌پاشی ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته ها و علف های هرز و از دوشنبه به بعد

انجام آبیاری در مزارع و باغات باتوجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو

تنظیم دور آبیاری با توجه به بالا بودن دما و وزش باد شدید و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق  گیاه

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما

پشم چینی دام ها با توجه به روند افزایش دما

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سمپاشی دام و جایگاه اقدام نمایند

زنبورداری:

جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان

تهیه آب سالم ومداوم برای کلنی های زنبورعسل

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

با توجه به گرم شدن هوا و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا تا آخر خرداد ماه خودداری گردد.

باغداران محترم جهت جلوگیری از خسارت آفت سرخرطومی حنایی خرما که یک آفت قرنطینه ای می باشد از خرید و کاشت پاجوش خرما بدون مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جدا خودداری نمایند.

جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته نسبت به حذف علف های هرز اقدام گردد.

در باغات پسته سم پاشی  علیه علف های هرز در هوای آرام و خنک انجام گیرد و جهت بالا بردن اثر سموم، ابتدا سم را با مقداری آب در تانکر مخلوط نموده و سپس آنرا به حجم بالا برسانید.

مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی

باغداران گل محمدی نسبت به برداشت گل در اوایل صبح اقدام شود

برای تغییر رقم پسته، نسبت به تهیه پیوندک مناسب و انجام عمل پیوندی اقدام گردد.

مبارزه با آفت پسیل در صورت مشاهده

درنخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما اقدام شود

زراعی:

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

بعد از برداشت گندم نسبت به سوزاندن کاه و کلش جهت از بین بردن شفیره آفت هلیوتیس اقدام و سپس شخم عمیق در مناطق سوزانده شده انجام گیرد.

باتوجه به آغاز زمان کشت محصول سیب زمینی، به دلیل افزایش دما، سیب زمینی کاران عزیز از بریدن غده های بذری بلافاصله قبل ازکاشت محصول خودداری نمایند.

کشاورزان گندم کار از برداشت مزارع گندم و جو در ساعت گرم خودداری نمایند؛

در مناطق سردسیر بهترین زمان برداشت کلزا اوایل صبح و اواخر روز

احتمال طغیان کنه های تارتن با توجه به گرم شدن هوا،

دامداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دمای هوا

پشم چینی دام ها با توجه به افزایش دمای هوا

برقراری سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات میانی روز با توجه به افزایش دمای هوا

زنبورداری:

جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما

استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی

آبیاری باغ ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا

جهت جلوگیری از رشد رویشی به ویژه در مناطقی که میوه ها به رشد مناسب رسیده اند، شاخه های اضافی (نرک) درختان انگور سر برداری شوند .

آبیاری درختان گردو و سیب با دور آبیاری مناسب به دلیل رشد سریع درختان

آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت باد های گرم و سوزان و آفتاب سو ختگی

استفاده از پوشش خوشه خرما در استان هرمزگان

کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات توجه به روند افزایش دما

تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز

مبارزه با کنه گرد آلود خرما در استان هرمزگان

استفاده از کود های ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات در استان هرمزگان

استفاده از کود های پتاسه برای افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه، مرکبات، نخیلات) در استان هرمزگان

آماده سازی زمین جهت کشت سبزی، صیفی و ارزن و برداشت حبوبات و سیر در استان هرمزگان

زراعی:

برداشت مزارع یونجه، گندم و جو

عملیات پایش زنگ و همچنین سم پاشی علیه سن گندم در مزارع شمالی استان

آبیاری مزرارع با توجه به افزایش دما و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و بادزدگی محصولات

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

دام داران و عشایر:

تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا

پشم چینی در دام ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز

تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به افزایش دما

آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات (بادمجان و بامیه) در ساعات خنک روز( ۷ عصر به بعد)

اطمینان از استحکام گلخانه ها و تاسیسات و عدم آبیاری سنگین  باغات و استفاده از قیم با توجه به پیش بینی وزش باد

زراعی:

احتیاط در آبیاری ذرت و کلیه محصولات کشاورزی در چند روز آینده به دلیل وزش باد

عدم آتش زدن مزارع و جلوگیری از گسترش آن به دلیل وزش باد

با توجه به جمع آوری غلات در سیلوهای رو باز از حفاظ برزنتی برای جلوگیری از اتلاف گندم به اطراف استفاده شود

کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

زنبورداری:

انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان

تامین آب  بهداشتی جهت کندوهای زنبورهای عسل

دامداری و مرغداری:

تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

پشم چینی دام های سبک

با توجه به شروع فصل فعالیت کنه و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو دامداران در اولین فرصت نسبت به سمپاشی دام و جایگاه اقدام نمایند

شیلات:

هوادهی حوضچه های ماهی  و میگو