توزیع ۵۸هزار تن کودکشاورزی بین بهره‌برداران قزوینی

حسن جلیلوند، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: این میزان کود شامل ۴۸هزار ۵۱تن تن کود ازوته، هشت هزار و ۲۱۶ تن کود فسفاته و یک هزار و ۹۳۱ تن کود پتاسه است. جلیلوند افزود: با این میزان کود توزیع شده تاکنون بیش از ۸۰ درصد از سهمیه کود استان توزیع شده است. وی […]

حسن جلیلوند، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: این میزان کود شامل ۴۸هزار ۵۱تن تن کود ازوته، هشت هزار و ۲۱۶ تن کود فسفاته و یک هزار و ۹۳۱ تن کود پتاسه است.

جلیلوند افزود: با این میزان کود توزیع شده تاکنون بیش از ۸۰ درصد از سهمیه کود استان توزیع شده است.

وی بیان کرد:میزان سهمیه استان در سال جاری برای کود ازوته ۵۳هزار و ۸۵۱تن ، کود فسفاته ۱۵ هزارو ۴۹ تن و کود پتاسه دو هزارو ۲۵۰ تن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی تاکنون ۸۹ درصد از سهمیه کود ازته، ۵۵ درصد از کود فسفاته و ۸۶ درصد از سهمیه کود پتاسه محقق شده است.