تورم تولیدکننده در گاوداری‌های صنعتی افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است و به عدد ۲۱۹.۱۷ رسیده است.

به گزارش اگری پرس به نقل از مهر؛ مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل ۰.۰۱ درصد افزایش یافته است و به عدد ۲۱۹.۱۷ رسیده است.

شاخص کل در فصل بهار با۲.۰۶ درصد کاهش مواجه بوده است در حالیکه طی فصول تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ همواره دارای روند افزایشی بوده است. به‌طوری که در تابستان ۰.۵۵ درصد، پاییز ۱.۳۹ درصد و در زمستان با ۲.۴۱ درصد افزایش مواجه بوده است.

در سال ۱۳۹۵ شاخص قیمت قلم گوساله نر زیر چهارماه با ۹.۸۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش‌ترین افزایش  وقلم شیر با  ۱.۴۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل با بیش‌ترین کاهش روبرو بوده است.

بیش‌ترین افزایش در شاخص کل استان با  ۱۴.۷۵  درصد  افزایش مربوط به استان خوزستان است.