تفاهم نامه همكاري دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان شیلات منعقد شد

امروز تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات با نمايندگي علي عباسپور طهراني فرد، رئيس واحد علوم تحقيقات و سازمان شيلات ايران با نمايندگي حسن صالحي با سمت معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران منعقد شد.

agripress0065

به گزارش اگری پرس وبه نقل از ایانا، پيوند علمي – پژوهشي سازمان شيلات ايران و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي امروز سه شنبه با امضاي تفاهم نامه توسط روساي دو طرف تفاهم نامه همكاري مشترك كليد خورد.

 

در راستاي دستيابي به اهداف سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران و در جهت بهره مندي مستمر از خردجمعي و تجربيات و توانمندي هاي طرفين، به حول و قوه الهي اين تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات با نمايندگي علي عباسپور طهراني فرد، رئيس واحد علوم تحقيقات و سازمان شيلات ايران با نمايندگي حسن صالحي با سمت معاون وزير و رئيس سازمان شيلات ايران منعقد مي گردد.

 

هدف از اين تفاهم نامه، استفاده از توانايي هاي علمي و توسعه همكاري هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري در جهت استمرار ارتباط سازمان يافته بين دانشگاه و سازمان به منظور تحقق منويات مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت تدبير و اميد در راستاي افزايش بهره وري و استفاده بهينه از ظرفيت هاي متقابل علمي و اجرايي كشور مي باشد.

 

موضوع تفاهم نامه

 

– تشكيل كميته علمي – پژوهشي مشترك شيلاتي به منظور تصميم گيري هاي كلان مرضي الطرفين

 

– اجراي طرح هاي پژوهشي مشترك.

 

– واگذاري بخشي از فعاليت هاي علمي – پژوهشي منطقه اي شيلاتي مورد نياز سازمان به دانشگاه.

 

– هدايت و حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي به ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در راستاي نيازهاي شيلات كشور.

 

– همكاري در زمينه پرورش دانشجويان دكتري پژوهش محور با موضوعات شيلاتي.

 

– برگزاري سمينار، كارگاه و همايش هاي علمي مشترك و بازديدهاي علمي و كارآموزي دانشجويان.

 

– استفاده از توان علمي اعضاء هيات علمي طرفين.

 

– در اختيار گذاشتن تجهيزات آزمايشگاهي، صحرائي و فناوري طرفين، حمايت از تجاري سازي و فناوري هاي نو.

 

تعهدات دانشگاه

 

– در اولويت قراردادن عناوين تحقيقاتي پيشنهادي يا توافق شده با سازمان.

 

تبصره: پايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي، به شرطي كه در راستاي موضوع اين تفاهم نامه باشند در اولويت خواهند بود.

 

– رشد و بالندگي فن آوري هاي نوين شيلاتي از طريق فراخوان دانشجويان تحصيلات تكميلي و پژوهش محور

 

– ارائه خدمات علمي و آزمايشگاهي مورد نياز در چارچوب ضوابط و مقررات.

 

– تشكيل جلسات هماهنگي به منظور تعريف فعاليت هاي علمي – پژوهشي مورد نياز در قالب كميته مشترك .

 

– بهره گيري از توان محققان و اعضاي هيات علمي شاغل در سازمان جهت حضور در كلاس هاي آموزشي، سمينارهاي علمي و پايان نامه هاي مرتبط و نظاير آن.

 

– همكاري در انتشار مقالات علمي حاصل از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي با نام مشترك دانشگاه و سازمان

 

تعهدات سازمان شيلات ايران

 

– همكاري در پايان نامه و تحقيقات دانشجويي و فراهم نمودن امكان بازديدهاي علمي محققين و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه از تاسيسات و طرح هاي در دست بهره برداري ، مطالعه و اجرايي سازمان.

 

– تهيه مستمر عناوين و اولويت هاي تحقيقاتي مورد نياز سازمان و ارسال آن به دبيرخانه كميته مشترك

 

– تسهيل در اختيار قرار دادن اطلاعات و امكانات لازم مربوط به فعاليت هاي علمي و پژوهشي مشترك.

 

– همكاري كارشناسان و متخصصان شاغل در سازمان جهت همكاري در فعاليت هاي علمي و پژوهشي مشترك.

 

– مشاركت در هزينه هاي مالي موردنياز فعاليت هاي علمي و پژوهشي مشترك با رعايت ضوابط مربوطه.

 

روش اجرايي:

 

– كميته اي متشكل از متخصصان دو طرف جهت اجراي مفاد تفاهم نامه تشكيل مي گردد.

 

مدت تفاهم نامه

 

اين تفاهم نامه از تاريخ امضاء ( اول ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴) به مدت ۳ سال معتبر است و در صورت تمايل و تداوم فعاليت هاي مشترك طرفين قابل تمديد است.

 

گفتني است در اين نشست مشترك حسن عباسپور رئيس واحد ، معاونين وي و روساي دانشكده هاي ذيربط و حسن صالحي معاون وزير جهادكشاورزي و رئيس سازمان شيلات ايران،  عباس اميني مديركل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل و شاپور كاكولكي مديركل دفتر فناوري اطلاعات و تحول اداري حضور داشتند.