واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد

‍ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که اعضای این کمیسیون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و آن را غیرقانونی می‌دانند، گفت: تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی تعاونی روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیریم.به گزارش اگری پرس ذبیح‌الله اعظمی ساردویی در گفتگو با خبرگزاری […]

‍ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که اعضای این کمیسیون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و آن را غیرقانونی می‌دانند، گفت: تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی تعاونی روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیریم.به گزارش اگری پرس ذبیح‌الله اعظمی ساردویی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت درخصوص واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و طرح این موضوع را غیرقانونی می‌دانند.نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی در نشست هفته اینده خود موضوع واگذاری سازمان تعاون روستایی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی تعاونی روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیرند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با اجرایی شدن واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی خدمات‌رسانی به کشاورزان و توسعه روستایی با مخاطراتی روبه رو می‌شود. این سازمان یکی از نهادهای قدیمی و مردمی بوده که در خدمت جامعه کشاورزی است و از بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی خصوصا در زمینه خدمات رسانی و تامین نهاده مورد نیاز کشاورزان محسوب می‌شود.وی افزود: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستای با اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون ششم توسعه مغایرت دارد، سازمان تعاون روستایی باید در جهت خدمت به کشاورزان و جامعه روستایی به سازمان تعاون روستایی و تجارت کشاورزی ارتقا داده شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی در شرایط بحرانی در کنار کشاورزان قرار دارد و در زمینه تامین نهاده، تنطیم بار و کنترل قیمت‌ها به نفع آنها عمل کرده است.