۱۳۹۸۱۱۱۶۰۰۰۲۷۰_Test_PhotoN

تخصیص ۱.۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در دو ماه گذشته