تخریب محصولات کشاورزی فلسطینی ها بدست اسرائیل

رژیم اسرائیل با ریختن مواد آفت‌زا و سمی بروی زمین‌های کشاورزی نوار غزه محصولات فلسطینی‌ها را تخریب و زحمت چند ماهه‌ی آنان را از بین می برد.

agripress0073به گزارش اگری پرس و به نقل از خبرگزاری معا، رژیم اسرائیل با ریختن مواد آفت‌زا و سمی بروی زمین‌های کشاورزی نوار غزه محصولات فلسطینی‌ها را تخریب و زحمت چند ماهه‌ی آنان را از بین می برد.

«خالد» یکی از کشاورزان فلسطینی می گوید کشاورزان فلسطینی از پاشیدن پی در پی سم توسط هواپیماهای اسرائیلی برروی مزرعه‌هایشان از اواسط ژانویه تاکنون بسیار نگران هستند. وی افزود: در حالیکه فلسطینی‌ها شرایط بسیار بدی را در اثر محاصره و جنگ‌های متوالی در نوار غزه سپری می کنند بسیار غم‌انگیز است که هدر رفتن محصولات خود را در مقابل چشمان خود مشاهده کنند.

این کشاورز فلسطینی اشاره می کند رژیم اسرائیل پس از حمله نظامی به نوار غزه اکنون جنگ جدیدی را با ریختن مواد سمی در مزارع غزه آغاز کرده است.

وی ضمن گلایه ازمقامات حکومت خودگردان فلسطین به دلیل عدم پیگیری این موضوع، از آنها خواست با اعمال فشار بروی رژیم اسرائیل از کشاورزان فلسطینی حمایت کنند.

یوسف ابو مغصیب دیگر کشاورز فلسطینی عنوان می کند اسرائیل هر روز عملیات خصمانه‌ی خود علیه کشاورزان فلسطینی را افزایش می دهد. ابو مغصیب می گوید عملیات خصمانه‌ی اسرائیل با خشک کردن باغها در سال ۲۰۰۰ در بدو شروع جنگ آغاز گردید و با شلیک خمپاره و بمباران باغها در طول جنگ غزه و سوزندان درختان ادامه یافت بی آنکه در این مدت اعتراضی از جانب مجامع بین المللی و یا جهان عرب برای توقف این جنایت‌ها صادر شود.

agripress0074

یکی دیگر از کشاورزان فلسطینی اقدام رژیم اسرائیل و پاشیدن سم بروی محصولات کشاورزی فلسطینی‌ها را تحولی جدید عنوان کرد واز موسسه های بین المللی صلیب سرخ و فائو خواست برای توقف این اقدام خصمانه وارد عمل شوند.

کشاورزان فلسطینی رژیم اسرائیل را به از بین بردن عمدی باغها و مزرعه‌های فلسطینی ها متهم می کنند. کشاورزان معتقدند اسرائیل در نظر دارد تا با از بین بردن مزارع و تبدیل آنها به زمین‌های صحرایی و غیر قابل کشت، فلسطینی‌ها را از آنها اخراج کند تا یک منطقه حایل به عمق ۳۰۰ الی ۵۰۰ متر که پیشتر از آن سخن گفته بود، بوجود بیاورد.

یکی دیگر از کشاورزان فلسطینی بنام محمد ابو عویلی با نشان دادن محصولات خود که در اثر سم پاشی هواپیماهای اسرائیلی از بین رفته، عنوان کرد، «نتیجه تلاش چند ماهه‌ی کشاورزان فلسطینی این محصولات از بین رفته است.

عویلی تاکید می کند کشاورزان فلسطینی با وجود تلاش‌های بی وقفه‌ی اسرائیل برای بازداشتن آنها از کاشت محصولات در زمین‌های خود، همچنان به کار خود ادامه خواهند داد.

او سخنان خود را با این جمله پایان می دهد «جنگ فلسطین با رژیم اسرائیل بر سر زمین است و چیزی جز آن اهمیت ندارد.»