فیلم و صوت سخنرانی رائفی پور پیرامون امنیت غذایی

رائفی پور: موضوع مشکل آب، کمبود آب نیست، بلکه مدیریت ناصحیح آب می باشد.

agripress0067به گزارش اگری پرس علی اکبر رائفی پور تحلیلگر، محقق و پژوهشگر پیرامون برنامه ای در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج به سخنرانی پرداخت.

ایشان سخنرانی خود را با اشاره به این موضوع که غذا و تامین غذا اساسا موضوعی امنیتی است و موضوعات پژوهشی وی نیز از جنس تامین امنیت است، شروع کردند و صحبت از مسائل خاص علمی را نیز به اساتید محترم دانشگاه ها وا گذار کردند.

شما می توانید صوت و فیلم این برنامه را از لینک زیر دانلود نمایید.

 

لینک برای دانلود صوت و فیلم