تأخیر ۲۰ روزه در پرداخت پول خرید تضمینی گندم/ مشکل اجرایی بانک‌ها مانع تأمین به موقع وجه خرید گندم شد

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیر ۲۰ روزه مواجه شده است، گفت: با رفع مشکلات اجرایی بانک‌های تأمین کننده تسهیلات خرید گندم در تلاش هستیم، تا پول گندمکاران پرداخت شود.

به گزارش اگری پرس، حسن عباس معروفان گفت: تاکنون ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی به ارزش ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۶۵ درصد بهای گندم تضمینی خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده، افزود: تاکنون ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از پول گندم‌کاران پرداخت شده است.

وی افزود: در سه هفته گذشته به دلیل بروز برخی مشکلات اجرایی در بانک‌‌های تأمین کننده تسهیلات خرید گندم تضمینی، با تأخیر ۲۰ روزه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران مواجه شده‌ایم. 

معروفان تصریح کرد: ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از وجه خرید گندم تضمینی به گندم‌کاران پرداخت نشده که در تلاش هستیم، تا با تأمین وجه در اسرع وقت پول کشاورزان پرداخت شود.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت: اگرچه پول کشاورزان گندم‌کار به علت موانع اداری در اخذ تسهیلات و محدودیت منابع مالی ما به موقع تأمین نشده، اما کشاورزان نگران نباشند، زیرا به محض اخذ تسهیلات، فورا و براساس نوبت خرید پول کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک‌ها برای تأمین پول گندم‌کاران در تلاش هستند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

منبع: فارس