هفته صرفه جویی در مصرف آب

هرساله، هفته اول تیرماه بنام هفته صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده است. هفته ای که قرار است در آن، با انجام اقدامات فرهنگی و آگاهی بخشی، به فرهنگ سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب پرداخته شود.

agripress0136به گزارش اگری پرس هرساله شروع فصل تابستان یادآور مباحثی چون گرما، تبخیر، کم‌آبی، سهمیه بندی آب، صرفه جویی و… بوده است. در این رابطه چند سالی است که هفته اول تابستان، توسط وزارت نیرو بنام “هفته صرفه جویی در مصرف آب” نام‌گذاری شده است. وزارت نیرو امسال نیز همچون سال های گذشته به مناسبت شروع این هفته، اقدامات و برنامه هایی را در دست اجرا دارد. ازجمله این اقدامات، نام‌گذاری روزهای این هفته است. عناوین روزهای این هفته در سال ۱۳۹۴ در نشست‌هایی که بین روابط عمومی دو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و مدیریت منابع آب ایران صورت گرفت، انتخاب‌شده است.

این عناوین، با توجه به شعار سال ۱۳۹۴، به شرح زیر است:
دوشنبه اول تیرماه ۹۴: آب، ‌رسانه، مدیریت مصرف (شرب،‌ کشاورزی،‌ صنعت)
سه‌شنبه دوم تیرماه ۹۴: آب،‌ خانواده، همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت
چهارشنبه سوم تیرماه ۹۴: آب،‌ اقتصاد و توسعه پایدار
پنجشنبه چهارم تیرماه ۹۴: آب،‌ محیط زیست و سلامت همگانی
جمعه پنجم تیرماه ۹۴: آب و آموزه‌های دینی
شنبه ششم تیرماه ۹۴: آب، ‌مدیریت و چالش‌های منابع آب زیرزمینی
یکشنبه هفتم تیرماه ۹۴: آب،‌ قانون و حقوق شهروندی
اصولاً نام گذاری روزها و هفته ها در تقویم کشور اقدامی فرهنگی بشمار می رود. به همین جهت قرار است طی این هفته برنامه هایی جهت فرهنگ سازی در مصرف آب و صرفه جویی، توسط شرکت های تابعه ی وزارت نیرو و مرتبط با بحث آب به جامعه ارائه شود. برنامه هایی که فی نفسه خوب خواهد بود زیرا قدم اول حل بسیاری از مشکلات انسانی و اجتماعی بحث فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم است.

البته به نظر می رسد نکته اساسی که در برگزاری این هفته و نام گذاری روزهای آن مغفول مانده است، بحث هماهنگی وزارت نیرو با سایر نهادها و وزارتخانه های مؤثر در مصرف آب کشور ازجمله وزارت جهاد کشاورزی است. به گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران وزارت نیرو حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. آماری که البته توسط وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان و اساتید حوزه کشاورزی تکذیب و مقدار آن ۵۰ درصد بیان‌شده است. حال چه آمار ۹۰ درصدی وزارت نیرو و چه آمار ۵۰ درصدی وزارت جهاد کشاورزی صحیح باشد هر دو نشان دهنده ی آن است که بخش کشاورزی بیشتر حجم مصرف آب در کشور را به خود تخصیص داده است.

به این جهت بهتر و پسندیده تر آن است که در سال های آینده وزارت نیرو برای نام‌گذاری روزهای این هفته و اجرای برنامه های مرتبط با آن هماهنگی هایی با وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد زیرا بدیهی است که توانمندی دو وزارتخانه در اجرای یک برنامه، بهتر و بیشتر از یک وزارتخانه است و به این جهت همکاری دو وزارتخانه موجب پربارتر شدن و هم‌افزایی در انجام امور می گردد. البته پرواضح است که این دو وزارتخانه علاوه بر مباحث مربوط به هفته صرفه-جویی، باید در سایر امور نیز هماهنگی  و همکاری های بیشتری داشته باشند. در کل امید است که امسال و سال های آینده با برگزاری برنامه های مرتبط با هفته صرفه جویی در مصرف آب توسط نهادها و وزارتخانه های متولی امور آب، فرهنگ سازی لازم جهت اصلاح الگوی مصرف آب توسط افراد جامعه صورت پذیرد.

 

علیرضا رحیمی/ کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.