به گزارش اگری پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در سومین روز از سی و هشتیمن سمینار سالانه حفظ نباتات در یزد افزود: با توجه به محدودیت آب در کشور، تولید باید به محیط های کنترل شده و گلخانه ها منتقل شود و مدیریت عوامل خسارت زا در محیط های کنترل شده به لحاظ رطوبت، حوادث و سایر موارد با فضای باز قابل مقایسه نیست و پیچیده است.

وی با بیان این که تولید محصولات جالیزی و بخشی از باغبانی باید در گلخانه ها انجام شود، گفت: ما به مدیریت جدید برای نظام های جدید تولید و سلامت محصولات نیاز داریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: دستور رییس جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی این است که سلامت محوصلات ارتقا یابد و بنابراین باید یک گروه ویژه در سازمان حفظ نباتات برای کنترل بهداشتی و رصد سلامت و کیفیت محصولات داشته باشیم.

وی با اذعان به این که تغییرات شرایط اقلیمی، خشکسالی و جایگزینی محصولات آب بر با گیاهان جدید و مناسب، سیکل عوامل اکولوژی خسارت زا به لحاظ آفات و بیماری ها و علف های هرز را تغییر می دهد، تصریح کرد: ما باید آماده برای نسخه های جدید کشاورزی باشیم و انتظار داریم سازمان حفظ نباتات و سازمان تحقیقات با شرایط جدید همراه شوند.

کشاورز، وضعیت امنیت غذایی کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: ظرف چهار سال اخیر با اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی، ۸۰ درصد پروتیین در داخل تولید می شود در حالی که این عدد در سال ۹۱ و ۹۲، ۵۴ درصد بود.

وی ادامه داد: تکیه ما بر بهره وری در بخش کشاورزی است، زیرا بهره وری موجب توسعه کشاورزی و تقویت توانمندی های تولید کنندگان می شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ظرف چهار سال اخیر، سالانه ۶ درصد بهره وری آب کشاورزی افزایش یافته و کشاورزی به رشد پایداری رسیده، اما نباید به این وضع راضی باشیم و برای تولید کیفی و کمی محصولات با توجه به کمبود آب، تلاش کنیم.

وی اظهار داشت: ما از گردنه بحران آب ظرف حداکثر شش سال آینده باید عبور کنیم و در این راستا، تدابیر، سیاست ها و نقشه راه تهیه شده و آمادگی ما برای تحولات در بخش کشاورزی از جمله در زمینه مدیریت عوامل خسارت زا بسیار مهم است.