بهره‌وری آب کشاورزی سالانه ۶ درصد افزایش یافته است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: یکی از کلیدهای رونق صادرات محصولات گلخانه ای، کنترل بهداشتی و مدیریت عوامل خسارت زا در این محیط ها از سوی سازمان حفظ نباتات است.

به گزارش اگری پرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در سومین روز از سی و هشتیمن سمینار سالانه حفظ نباتات در یزد افزود: با توجه به محدودیت آب در کشور، تولید باید به محیط های کنترل شده و گلخانه ها منتقل شود و مدیریت عوامل خسارت زا در محیط های کنترل شده به لحاظ رطوبت، حوادث و سایر موارد با فضای باز قابل مقایسه نیست و پیچیده است.

وی با بیان این که تولید محصولات جالیزی و بخشی از باغبانی باید در گلخانه ها انجام شود، گفت: ما به مدیریت جدید برای نظام های جدید تولید و سلامت محصولات نیاز داریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: دستور رییس جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی این است که سلامت محوصلات ارتقا یابد و بنابراین باید یک گروه ویژه در سازمان حفظ نباتات برای کنترل بهداشتی و رصد سلامت و کیفیت محصولات داشته باشیم.

وی با اذعان به این که تغییرات شرایط اقلیمی، خشکسالی و جایگزینی محصولات آب بر با گیاهان جدید و مناسب، سیکل عوامل اکولوژی خسارت زا به لحاظ آفات و بیماری ها و علف های هرز را تغییر می دهد، تصریح کرد: ما باید آماده برای نسخه های جدید کشاورزی باشیم و انتظار داریم سازمان حفظ نباتات و سازمان تحقیقات با شرایط جدید همراه شوند.

کشاورز، وضعیت امنیت غذایی کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: ظرف چهار سال اخیر با اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی، ۸۰ درصد پروتیین در داخل تولید می شود در حالی که این عدد در سال ۹۱ و ۹۲، ۵۴ درصد بود.

وی ادامه داد: تکیه ما بر بهره وری در بخش کشاورزی است، زیرا بهره وری موجب توسعه کشاورزی و تقویت توانمندی های تولید کنندگان می شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ظرف چهار سال اخیر، سالانه ۶ درصد بهره وری آب کشاورزی افزایش یافته و کشاورزی به رشد پایداری رسیده، اما نباید به این وضع راضی باشیم و برای تولید کیفی و کمی محصولات با توجه به کمبود آب، تلاش کنیم.

وی اظهار داشت: ما از گردنه بحران آب ظرف حداکثر شش سال آینده باید عبور کنیم و در این راستا، تدابیر، سیاست ها و نقشه راه تهیه شده و آمادگی ما برای تحولات در بخش کشاورزی از جمله در زمینه مدیریت عوامل خسارت زا بسیار مهم است.