برنامه های نوروزی «مجله کشاورزی» شبکه تلویزیونی بازار اعلام شد

جدول زمان بندی پخش برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار ویژه ایام نوروز ۹۴ اعلام شد.

agripress0044به گزارش اگری پرس و به نقل از خبرگزاری کشاورزی ایران، در برنامه کارشناسی شنبه اول فروردین ماه ۹۴ موضوع جنگل های حرا توسط دکتر کنشلو بررسی خواهد شد.

براساس این گزارش، کاهش تلفات برداشت و فرآوری برنج موضوع برنامه کارشناسی یکشنبه دوم فروردین است که از سوی دکتر محمد یونسی ارائه می شود.

این گزارش در ادامه یادآور شده است: موضوع برنامه کارشناسی دو شنبه سوم فروردین تأثیر کیفیت آب آبیاری بر تولید پسته در مناطق مختلف توسط دکتر علی زین الدینی مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار همچنین خاطر نشان ساخته است: بحران آب و آینده صنعت دامپروری موضوع برنامه کارشناسی سه شنبه چهارم فروردین است که از سوی دکتر حسن فضائلی- عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی – تقدیم بینندگان شبکه تلویزیونی بازار قرار خواهد گرفت .

براساس این گزارش، دکتر عزیزاله نورالهی رئیس شورای نظام دامپزشکی لرستان در برنامه کارشناسی چهار شنبه پنجم فروردین به موضوع صدور مجوز دامپزشکی می پردازد.

این گزارش همچنین افزوده است: ارقام پر محصول برنج موضوع برنامه کارشناسی پنجشنبه ششم فروردین است که توسط دکتر نصیری از شبکه تلویزیونی بازار پخش می شود.

براساس این گزارش، دکتر صالح زاده در برنامه کارشناسی جمعه هفتم فروردین به موضوع بهداشت فراورده های دامی می پردازد.

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در ادامه یادآور شده است: اهمیت جهانی تنوع غنی گیاهان باغی در ایران موضوع برنامه کارشناسی شنبه هشتم فروردین است که از سوی دکترمظفری مورد بررسی قرار می گیرد.

این گزارش همچنین افزوده است: خانم مهندس میترا مجد زاده در برنامه کارشناسی یکشنبه نهم فروردین به موضوع بررسی ارزش صادراتی زعفران می پردازد.

براساس این گزارش، مدیریت مراتع در شرایط خشکسالی موضوع برنامه کارشناسی دوشنبه ۱۰ فروردین است که از سوی دکتر فیاض تقدیم بینندگان شبکه تلویزیونی بازار قرار خواهد گرفت .

این گزارش همچنین افزوده است: روش های استحصال آب از طریق احیای منابع طبیعی و حوزه های آبخیز موضوع برنامه کارشناسی سه شنبه ۱۱ فروردین است که توسط دکتر پرویز گرشاسبی مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در ادامه یادآور شده است: دکتر صالح زاده در برنامه کارشناسی چهارشنبه ۱۲ فروردین به موضوع رعایت نکات بهداشتی در مصرف مرغ در ایام سفرهای نوروزی می پردازد.

براساس این گزارش، استفاده از انرژی های نو برای جلوگیری از قطع و استفاده از چوب و هیزم درختان جنگلی موضوع برنامه کارشناسی پنجشنبه ۱۳ فروردین است که توسط مهندس بهمن افراسیابی است که از ساعت ۱۹ تا پایان ۲۰:۱۵ از این شبکه پخش خواهد شد.

گزارش روابط عمومی شبکه تلویزیونی بازار در پایان برنامه آموزشی کلاس کشاورزی این شبکه را در ایام نوروز ۹۴ موضوعات جایگاه و نقش اعضا و ارکان شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی، نحوه عضویت و صدور پروانه فعالیت در نظام صنفی کشاورزی، نحوه سازماندهی و ساختار نظام صنفی کشاورزی، کارکردها و دستاوردهای نظام صنفی کشاورزی، ماهیان زینتی، سبزی های گلخانه ای، گل های شاخه ای، کنترل کیفیت کودها و لزوم استفاده از کود برای افزایش عملکرد، گل های آپارتمانی، توت فرنگی، سبزی و صیفی و روش های کاهش مصرف آب اعلام کرده است که توسط کارشناسان آموزشی مهندس علی ایزدی، محسن سلمانی، سید ناصرالدین حسینی، نصرت علی کرمی مقدم، صادق توکلی کورایم، دکتر قاجاری، مجید بصیرت، دکتر خاوازی، محمد بنی جمالی، حمید ملا حسینی، محسن سیلسپور و دکتر دهقانی از ساعت ۲۰:۱۵ تا پایان ۲۰:۳۰ از اول تا ۱۴ فروردین ماه آموزش داده خواهد شد.

گفتنی است در برنامه کارشناسی علاوه بر حضور کارشناس، گزارش های تصویری، گفت و گوی تلفنی با میهمان برنامه، طرح پرسش های بینندگان و … در موضوع برنامه از شبکه تلویزیونی بازار پخش می شود.

شایان توجه است مجله کشاورزی عنوان بخش ویژه ای است که شبکه تلویزیونی بازار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هدف اطلاع رسانی، آموزش، ترویج و معرفی برترین های کشاورزی مانند: زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات، جنگل و مراتع، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و … راه اندازی شده و در جدول پخش برنامه های این شبکه قرار گرفته است.