به گزارش اگری پرس؛ چغندر علوفه‌ای به وزن ۱۵ کیلوگرم از یک مزرعه الگویی در بخش پشتکوه شهرستان نی ریز برداشت شد که  قطر این چغندر ۹۴ سانتی متر بوده و به صورت آزمایشی کشت شده است.

مجتبی شعاع ، مسئول واحد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز فارس در این ارتباط  اظهار داشت: کشت این محصول و ایجاد مزرعه الگویی درقالب اجرای سیاست جایگزینی کشت‌های کم آب بر به جای کشت گیاهان پر آب بر است، که با تحقیقات انجام شده مشاوره کارشناسان زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس، بذر اصلاح شده تهیه و برای بررسی چگونگی مراحل رشد و عملکرد در شرایط کشاورز در سطح یک هکتار بوسیله یکی از کشاورزان پیشرو شهرستان کشت شد.

گفتنی است،متوسط وزن هر چغندر قند در شرایط عادی بین ۲ تا ۵ کیلوگرم است .

انتهای پیام/