برداشت بیش از یک میلیون تن گندم در خوزستان

يک ميليون و ۳۰۰ هزار تن گندم از مزارع خوزستان برداشت شد.

agripress0061يه گزارش اگری پرس و به نقل از باشگاه خبرنگاران، معاون بهبود توليدات گياهي خوزستان گفت: بيش از ۳۷۸ هزار هکتار از زمين‌هاي کشاورزي خوزستان امسال به زيرکشت گندم رفت که ۳۶۰ هزار از آن به صورت آبي و ۱۸ هزار هکتار به صورت ديم بود.

قاسمي نژاد افزود: گندم در استان بيشتر در شهرهاي دشت آزادگان، خرمشهر،  شادگان،  شوش، انديمشک و دزفول برداشت شده است .

وي با اشاره به اينکه ميانگين برداشت گندم در خوزستان، ۲ تن در هر هکتار است افزود: فصل  برداشت گندم از  ۲۰ فروردين تا نيمه اول خرداد در استان ادامه داشت .

معاون بهبود توليدات گياهي خوزستان گفت: خريد تضميني گندم در استان همچنان ادامه دارد و تاکنون يک ميليون تن گندم از گندمکاران خريداري شده است .

خوزستان پارسال با توليد بيش از يک ميليون و ۴۰۰ هزار تن گندم مقام اول توليد اين محصول را به خود اختصاص داد .