با ساخت ۲۰۰ کشمش خانه ، کیفیت کشمش های افغانستان بهتر می شود

به گزارش آژانس خبری باختر، طبق پروژه ملی باغداری وزارت کشاورزی افغانستان ، در ۹ استان این کشور برای باغداران ۲۰۰ کشمش خانه ساخته می شود. خادم حسینی همدم مسئول بخش باغداری و مالداری وزارت کشاورزی افغانستان گفت: هدف از ساخت این کشمش خانه ها برای افزایش کیفیت کشمش و افزایش در آمد دهقانان و کمک به […]

افغانبه گزارش آژانس خبری باختر، طبق پروژه ملی باغداری وزارت کشاورزی افغانستان ، در ۹ استان این کشور برای باغداران ۲۰۰ کشمش خانه ساخته می شود.
خادم حسینی همدم مسئول بخش باغداری و مالداری وزارت کشاورزی افغانستان گفت: هدف از ساخت این کشمش خانه ها برای افزایش کیفیت کشمش و افزایش در آمد دهقانان و کمک به بهبود اقتصاد کشور است.
انگور و محصول دومی آن کشمش از اقلام عمده صادراتی میوه های تازه و خشک افغانستان است که به صورت گسترده از ولایات مرکزی ، شمال ، شمال شرق ، جنوب و جنوب غرب افغانستان به دست می آید.
وی خاطر نشان کردکه پروژه ملی باغداری و مالداری از سال ۱۳۸۶ به این طرف دربخش ترویج انواع میوه ها به خصوص انواع خوب انگور کارشده است و برای بهبود کمی وکیفی انگور و کشمش ، پنجاه کشمش خانه عصری را سال گذشته در استان های شمال و مرکزی افغانستان برای باغداران ساخته شده است .

این پروژه روش های مختلف را برای بهبود و کیفیت کشمش به کار برده تا جاگزین مناسبی برای روش های سنتی باشد که باعث تخریب کیفیت کشمش می شود.
وی خاطرنشان کرد که تلاش های آن ها دراین راستا ادامه دارد.
خادم حسین همدم گفت که قراراست ۲۰۰ کشمش خانه عصری در ولایت های سرپل ، جوزجان ، بلخ ، پروان ، کاپیسا ، کابل ، هرات ، سمنگان و قندز ساخته شود.
کارهای مقدماتی این پروژه آغاز شده و قراراست کارعملی ساخت این کشمش خانه ها در اوایل سال ۱۳۹۴ آغازشود.
ساخت هرکدام از این کشمش خانه ها هشت هزار دلار هزینه می برد، که هفتاد و پنج درصد آن از طرف پروژه ملی باغداری و مالداری و مابقی آن از طرف باغداران پرداخت می شود.
وی گفت که هر کشمش خانه با دوازده متر طول ، چهار متر عرض و سه و نیم متر ارتفاع ساخته می شود.
دیوار های کشمش خانه ، از خشت پخته طوری ساخته می شود که مجراهایی برای جریان هوا وجود داشته باشد .
وی افزود ، در داخل کشمش خانه ، پایه های فلزی نصب می شود و خوشه های انگور در سیم های که به شکل تناب به پایه ها وصل شده آویزان می شود.
حسینی افزود که هرکشمش خانه دریک سال ظرفیت تولید پنج هزار کیلوگرم کشمش با کیفیت عالی را دارد زیرا انگور دراین کشمش خانه برخلاف روش های سنتی دور از گرد و خاک به کشمش تبدیل می شود.