باغهای انجیر در معرض شیوع ویروس موزاییک/ تولید انجیر استهبان به مخاطره افتاد

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی با بیان اینکه استهبان دارای بزرگترین انجیرستان‌های دیم دنیاست، گفت: ورود ویروس موزاییک در بین انجیرستان‌ آبی این منطقه برای تولید این محصول یک تهدید جدی است.

agripress0156به گزارش اگری پرس به نقل از خبرگزاری فارس سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ، از ورود یک ویروس خطرناک به نام موزاییک در انجیرستان‌های استهبان خبر داد و گفت: این ویروس سال گذشته در جهرم دیده شده و تولید‌کنندگان انجیر را به مخاطره انداخته است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از یکی از نهالستان‌های انجیر متوجه وجود این ویروس می‌شود که بلافاصله دستور از بین بردن نهال‌های این نهالستان داده می‌شود و به دنبال آن کلیه نهال‌ها با بیل مکانیکی از ریشه بیرون آورده و آتش زده می‌شود.

رئیس انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ نهال انجیر آبی آلوده به ویروس موزاییک در استهبان شناسایی شده است.

وی قیمت هر اصله درخت انجیر را بین ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: جلوگیری از شیوع و انتشار این ویروس عزم جدی را می‌طلبد و اگرچه وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه با ویروس موزاییک گام‌های خوبی برداشته، ولی خریداری و معدوم سازی نهال‌های آلوده احتیاج به بودجه دارد.

نورانی با بیان اینکه انجیرستان‌ها برای کشور یک سرمایه ملی محسوب می‌شود: ایران دارای بزرگترین انجیرستان‌‌‌های دیم دنیاست و از این لحاظ دارای رتبه اول جهان هستیم.

رئیس اتحادیه ملی محصولات در پاسخ به این سؤال که منشاء این ویروس کجاست، گفت: ممکن است این ویروس‌ از طریق هوا و از طریق شن‌های روان و گرد و غبار به کشور منتقل شده باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که ممکن است این ویروس از طریق واردات میوه آلوده انجمن شده باشد، بیان داشت: تشخیص این مسئله بر عهده کارشناسان آفات نباتی است، ضمن اینکه ممکن است این ویروس از طریق واردات یک اصله درخت آلوده به کشور اتفاق افتاده باشد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در مورد نحوه شیوع این ویروس گفت: این ویروس ابتدا به صورت لکه‌های سفید موزاییک شکلی بر روی برگ‌های جوان گیاه ایجاد و سپس به برگ‌های قدیمی‌تر منتقل می‌شود.

نورانی تصریح کرد: ویروس از برگ‌ها به ساقه و سپس ریش منتقل شده و ریشه درخت را خشکانده و موجب از بین رفتن درخت انجیر می‌شود.

رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه کشور دارای حدود ۲۳ هزار هکتار انجیرستان دیم است، بیان داشت: با محافظت جدی از انجیرستان‌ها نباید ایجاد انتقال ویروس موزاییک را از انجیرستان‌های آبی به دیم داد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: با توجه به مشاهده ویروس موزاییک در انجیرستان‌های آبی استهبان باید با مدیریت بحران این مسئله را حل کرد.

رئیس انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه در انجیرستان‌های استهبان از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: بنابراین محصول این منطقه بسیار به تولید ارگانیک نزدیک است.

 وی افزود: انجمن ارگانیک آمادگی خود را به وزارت جهاد کشاورزی استهبان اعلام کرده تا با همکاری وزارت جهاد گواهینامه‌های بین‌المللی کلی برای مجموعه انجیرستان‌های دیم ارگانیک برای منطقه بگیریم.

نورانی گفت: به طور متوسط از هر هکتار ۳۰ تن محصول به دست می‌آید ضمن اینکه بخشی از انجیر تولیدی صادر می‌شود.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از انجیر تولیدی منطقه به کشورهای اروپایی، خاور دور و خلیج فارس صادر می‌‌شود.